Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV và những dấu ấn trong lòng cử tri (Kỳ 2)

(Pháp lý) - Từ sự sắc sảo của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp- ĐBQH Lê Thị Nga, đến những chuyên đề giám sát chuyên sâu, thiết thực được thực hiện bởi các Đoàn giám sát thuộc Ủy ban Tư pháp…, thời gian qua nhiều vấn đề mà cử tri bức xúc thuộc lĩnh vực tư pháp, được các cơ quan ban ngành chức năng...

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV: Những dấu ấn trong lòng cử tri (Kỳ 1)

(Pháp lý) - Quốc hội khóa XIV đã đi được hơn nửa chặng đường. Ủy ban Tư pháp - một Ủy ban trực thuộc Quốc hội trong suốt thời gian qua đã ghi nhiều dấu ấn trong lòng cử tri. Đặc biệt là tiếng nói, hành động cụ thể thiết thực của Ủy ban này khi thực hiện các hoạt động lập pháp, giám sát,...