8 án lệ hữu ích đối với doanh nghiệp về lĩnh vực kinh doanh – thương mại (Kỳ 2)

(Pháp lý) - Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành 37 án lệ, trong đó có 8 án lệ rất hữu ích đối với doanh nghiệp về lĩnh vực kinh doanh – thương mại. Tiếp theo kỳ trước, Tạp chí Pháp lý kỳ này giới thiệu thêm 04 án lệ mà các doanh nghiệp và doanh nhân nên biết. 5. Án lệ 13/2017/AL về...

8 án lệ hữu ích đối với doanh nghiệp về lĩnh vực kinh doanh – thương mại (Kỳ 1)

(Pháp lý) - Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành 37 án lệ, trong đó có 8 án lệ về lĩnh vực kinh doanh – thương mại. Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được Hội đồng thẩm phán TANDTC lựa chọn và được Chánh án TANDTC công bố là án lệ...

Hội nhập EVFTA: Giải pháp pháp luật nào để hàng hóa Việt vào thị trường EU giảm rủi ro và giảm nguy cơ tranh chấp thương mại (?!)

(Pháp lý) - Việt Nam đã chính thức trở thành nước đang phát triển đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có quan hệ thương mại tự do với EU - một thị trường khó tính với những chuẩn mực cao nhất trên thế giới, sau khi Nghị viện Châu Âu chính thức thông qua Hiệp định EVFTA hôm 12/2. “...

Bài 2: Việt Nam cần ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư nước ngoài và nâng cao năng lực cán bộ

(Pháp lý) - Để Chính Phủ và các Doanh nghiệp không gặp bất lợi trong quá trình thực hiện Hiệp định và phòng khi nếu có tranh chấp xảy ra, theo chuyên gia pháp lý, Việt Nam cần khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư nước ngoài; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác...

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong EVFTA/ IPA (bài 1): Những quy định mới và thách thức đối với Việt Nam

(Pháp lý) - Với những quy định cải tiến, cơ chế Giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư (ISDS) trong Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) đã nâng cao cơ hội của Việt Nam trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư từ EU, nhưng cùng lúc cũng tạo ra nhiều...