Cần một Luật chuyên biệt điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ công

(Pháp lý) - Dịch vụ công then chốt như cung ứng nước giao cho tư nhân hóa hoàn toàn được không? Khung pháp luật để quy trách nhiệm chính quyền và doanh nghiệp kinh doanh nước sạch có đủ mạnh? Hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi người dân có hạn chế ? TS. Nguyễn Sĩ Dũng và Luật sư Nguyễn Tiến Lập cùng...

An ninh nguồn nước: Bài học kinh nghiệm từ quốc tế

(Pháp lý) - Sự cố Nhà máy nước mặt Sông Đà bị nhiễm dầu thải đặt ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là an ninh nguồn nước, cụ thể là chất lượng của nước và bảo đảm không bị thiếu nước trong sinh hoạt và sản xuất. Do đó, bên cạnh việc xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp...

Thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ nguồn nước, ứng phó sự cố về nước: Vừa yếu, vừa thiếu trách nhiệm

(Pháp lý) - Nghiên cứu các quy định pháp luật về tài nguyên nước có thể thấy pháp luật quy định đầy đủ và rõ ràng về quy trình, trách nhiệm trong bảo vệ tài nguyên nước nhất là tài nguyên nước phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, qua sự cố nước sạch ở Hà Nội bị nhiễm bẩn do hành vi đổ trộm dầu...