Nguyên Phó Chánh án TANDTC, PGS.TS. Trần Văn Độ: Để có môi trường đầu tư kinh doanh an toàn cần nhiều giải pháp đồng bộ

(Pháp lý) - Để hiện thực hóa những cam kết của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có cam kết không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, tạo niềm tin vào môi trường đầu tư kinh doanh an toàn cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư, theo PGS.TS. Trần Văn Độ, chúng ta cần có những giải pháp...

Những giải pháp để bảo vệ tài sản doanh nghiệp: Kinh nghiệm từ nước Úc

(Pháp lý) - Tiết kiệm cho doanh nghiệp bằng cắt giảm chính sách, xét xử rút gọn, tăng cường sử dụng các án lệ ở Tòa án, khuyến khích sử dụng trọng tài, hòa giải viên là chuyên gia… Đó là những kinh nghiệm pháp lý mà Úc áp dụng nhằm bảo vệ các quyền tài sản của doanh nghiệp. Ở Úc, tòa cấp trên...

Giải pháp để ngành Tòa án không hình sự hóa các quan hệ kinh tế

(Pháp lý) - Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp cuối năm 2019, vấn đề hình sự hóa các quan hệ kinh tế được các doanh nhân đặt ra một cách thẳng thắn và lãnh đạo các cơ quan tư pháp đã cùng cam kết không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự. Để cam kết này thành hành...

Để có môi trường kinh doanh an toàn, ưu việt: Chuyên gia và Doanh nhân kiến nghị gì?

(Pháp lý) - Giữ ổn định chính sách; Vi phạm có thể khắc phục thì không nên hình sự hóa; Sử dụng hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp… là những kiến nghị để có môi trường đầu tư an toàn… TS. Vũ Tiến Lộc: Phải giữ ổn định về chính sách Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt...

Doanh nghiệp và 3 nỗi lo lớn: Chính sách bất hợp lý, chậm sửa đổi và quan hệ kinh tế bị hình sự hóa

(Pháp lý) - Sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp đã tạo sự chuyển biến tích cực khi môi trường kinh doanh của Việt Nam không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên thực tế cho thấy do e ngại đầu tư gặp rủi ro, số lượng doanh nghiệp quy mô lớn và vừa của Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Đáng chú...

Hành lang pháp lý quan trọng tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn

(Pháp lý) - Những năm gần đây, có thể thấy Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm cải cách chính sách pháp luật về kinh tế, tạo hành lang pháp lý quan trọng để doanh nghiệp phát triển trong môi trường kinh doanh an toàn. Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ và một số doanh nhân bên lề Hội nghị...