Xác định vốn và giá trị đất trong cổ phần hóa DNNN: 2 vấn đề pháp lý “nóng” cần tháo gỡ

(Pháp lý) - Theo dự tính, năm 2020 sẽ là năm trọng tâm của hoạt động cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên trên thực tế thì hoạt động này lại diễn ra chậm vì những lý do khách quan và thể chế. Vướng mắc mà các doanh nghiệp nêu ra là quy trình phê duyệt phương án sử dụng đất...

Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong các trường hợp thu hồi cổ phần đã bán do có vi phạm

(Pháp lý) - Trong những năm gần đây, dư luận từng xôn xao về những vụ chuyển nhượng tài sản, cổ phần của Nhà nước cho tư nhân có sai phạm, phải thu hồi tài sản, cổ phần đã bán. Nguyên nhân của các vụ việc phải thu hồi những tài sản, cổ phần đã chuyển nhượng này chủ yếu là do sai phạm của...