Cải cách hành chính tại Thị trấn Tây Đằng (Ba Vì – Hà Nội): Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Thời gian qua, nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư máy móc trang thiết bị trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính ở thị trấn Tây Đằng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

1-1712893644.jpg

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Ba Vì về cải cách hành chính, UBND Thị trấn ban hành thông báo  phân công cụ thể  cán bộ, công chức phụ trách từng lĩnh vực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm thúc đẩy nhiệm vụ  cải cách hành chính tại địa phương đạt kết quả tốt hơn. Thời gian qua, bộ phận “Một cửa” Tây Đằng được hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm từng bước nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng cao tiện ích trong phục vụ cho các tổ chức và công dân. Trong quá trình thực hiện các thủ tục cho người dân, đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa”  giải quyết nhanh chóng, không để người dân phải chờ đợi lâu, hẹn nhiều lần đối với những hồ sơ đáp ứng yêu cầu. Những trường hợp nào chưa bảo đảm, được cán bộ phụ trách hướng dẫn, hoàn thiện, sau đó thực hiện đúng theo quy định. Những sự thay đổi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đầu tư máy móc trang thiết bị, tinh thần phục vụ của cán bộ xã cũng có nhiều chuyển biến so với trước; người dân rất hài lòng khi đến liên hệ tại đây.

Với quyết tâm không để trễ hẹn người dân bất kỳ hồ sơ nào, cán bộ chuyên môn phụ trách hướng dẫn cụ thể để giải quyết cho dân. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, UBND thị trấn Tây Đằng triển khai thực hiện mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” trong giải quyết TTHC và thực hiện hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn thị trấn. Để triển khai hiệu quả hai mô hình này, thị trấn yêu cầu mọi thủ tục hành chính phải được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thấm quyền. Việc thực hiện mô hình “Ngày không viết” phải được thực hiện theo nhu cầu của tổ chức, công dân và đảm bảo theo quy định, trừ trường hợp một số TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ. Đối với việc thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết TTHC phải đảm bảo TTHC được giải quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. Hiện nay, thị trấn đã bố trí công chức đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND thị trấn. Các thủ tục hành chính áp dụng thực hiện tại mô hình “Ngày không hẹn” có thể điều chỉnh, thay đổi (bằng văn bản) theo tình hình thực tế. Thủ tục thực hiện tại Bộ phận một cửa thị trấn (gồm 09 thủ tục): Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật, Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn, Trích lục hộ tịch, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Cấp bản sao từ sổ gốc,Chứng thực bản sao từ bản chính, Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.  

Mục tiêu cuối cùng của công cuộc cải cách hành chính là nhằm nâng cao khả năng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước. Song để công tác này hiệu quả, vai trò của người dân rất quan trọng. Do đó, phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và huy động sự đóng góp ý kiến từ phía nhân dân. Từ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, cải cách hành chính ở thị trấn Tây Đằng từng bước đẩy mạnh, nâng cao,  góp phần phát huy quyền dân chủ của người dân, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng, tin tưởng của người dân đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới, xác định sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”.      

Đăng Bao

Link nội dung: https://phaply.net.vn/cai-cach-hanh-chinh-tai-thi-tran-tay-dang-ba-vi-ha-noi-doi-moi-sang-tao-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-nguoi-dan-a258042.html