Chủ tịch Hội Luật gia VN, TS. Nguyễn Văn Quyền: Phát huy vai trò, vị thế của Hội Luật gia VN đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới

(Pháp lý) - 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia VN – năm diễn ra sự kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV. Xuyên suốt cả năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn Hội Luật gia VN (HLGVN), Thường trực Trung ương Hội và các cấp Hội đã nỗ lực thi đua, thực hiện hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII đã đề ra. 2023 cũng là năm Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực TW Hội, các cấp HLGVN có nhiều hoạt động thiết thực, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14 - CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

1-1705655608.jpg

Chủ tịch HLGVN, TS. Nguyễn văn Quyền trả lời phỏng vấn TCPL


Trước thềm Xuân mới Giáp Thìn 2024, TS. Nguyễn Văn Quyền (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN) đã dành thời gian trả lời phỏng vấn TCPL về những kết quả nổi bật mà HLGVN đã đạt được trong năm 2023 cũng như những mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đặt ra trong thời gian tới.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, ngày 1/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Đây là Chỉ thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia VN. Xin Chủ tịch cho biết sau hơn 1 năm, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực TW HLGVN đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng này thế nào?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 14-CT/TW ngày 1/7/2022 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác của Hội luật gia VN. Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị đã định hướng nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, tạo cơ hội, điều kiện cho các cấp Hội Luật gia phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay, đẩy mạnh các mặt công tác. Đặc biệt Chỉ thị 14-CT/TW cũng đặt ra kì vọng của Đảng đối với Hội luật gia trong thực hiện các nhiệm vụ mới được Đảng và nhà nước giao nhằm đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngay sau Chỉ thị số 14-CT/TW được ban hành, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/ĐĐ ngày 08/9/2022 để triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Chính trị đã đề ra trong Chỉ thị số 14-CT/TW. Trong đó, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam yêu cầu các cấp Hội quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị kịp thời, sâu rộng, nghiêm túc; bám sát nội dung của Chỉ thị, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể hoá những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chỉ thị.

Tiếp đó, ngày 12/10/2022 Hội Luật gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW.

Ngày 30/5/2023, HLGVN đã ban hành chương trình hành động số 163/Ctr-HLGVN để quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Chính trị đã đề ra trong Chỉ thị 14-CT/TW tới tất cả các cấp Hội. Trong đó, HLGVN đã đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng để thực hiện tốt Chỉ thị, như: Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội Luật gia các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức, đẩy mạnh hoạt động, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thường xuyên chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, hòa giải cơ sở; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính…

2-1705655618.jpg

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 30/3/2023, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng, trao đổi về công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng

Đặc biệt, năm 2023, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức 13 Đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền một số địa phương: Lâm Đồng, Cà Mau, Phú Thọ, Bình Dương, Bến Tre, Đắk Lắk, Đắk Nông, Trà Vinh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đồng Nai, Cần Thơ. Thông qua các buổi làm việc, các tỉnh/thành ủy đã có những nhìn nhận, đánh giá, đề cao vai trò của các cấp hội luật gia trong thời kỳ mới; đồng thời, sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội tiếp tục phát triển về tổ chức, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương.

Đến nay, trên cơ sở Chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội và sự chỉ đạo của các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, Chi hội Luật gia và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng này.

Chương trình hành động đặc biệt đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phóng viên: HLGVN là 1 trong số 30 tổ chức Hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Nhiều thập kỷ qua, giới Luật gia Việt Nam được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những lực lượng quan trọng tham gia đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.  

Được biết năm 2023 vừa qua, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực TW HLGVN đã có chương trình hành động thiết thực cụ thể để đưa Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới vào cuộc sống. Xin Chủ tịch chia sẻ cụ thể về Chương trình hành động đặc biệt này?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của HLGVN trong việc tham gia đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, ngay từ đầu năm 2023, Đảng đoàn HLGVN đã xây dựng kế hoạch số 180 - KH/ĐĐ về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội và Hội viên trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và triển khai kịp thời, sâu rộng, nghiêm túc tới tất cả các cấp Hội và Hội viên.

Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà HLGVN đã và đang ưu tiên triển khai ngay trong năm 2023 và 2024 gồm:

Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại trình Quốc hội đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng; Hoàn thiện trình cơ quan có thẩm quyền và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”; Xây dựng Đề án “Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới”;  Xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2024 - 2030” trình Thủ tướng phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được Thủ tướng phê duyệt; Tích cực tham gia xây dựng các đề án do các cơ quan chức năng chủ trì chuẩn bị như: “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả cơ chế Nhân dân tham gia xét xử tại tòa án” do Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chủ trì; “Đề án hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, giải trình và tiếp thu ý kiến của các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” do Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Đồng thời, HLGVN cũng sẽ thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau để đưa NQ 27 của Đảng vào cuộc sống:

Phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo củng cố Hội Luật gia các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên HLGVN trong thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ đạo các cấp Hội tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Chỉ đạo các cấp Hội tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các cấp Hội tham gia công tác cải cách tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia và Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên; thành viên Hội đồng tư vấn án lệ, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá; Chỉ đạo các cấp Hội tham gia công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phóng viên: Một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động thời gian qua của HLGVN là tham gia tích cực, hiệu quả vào công cuộc cải cách thể chế, cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước. Xin Chủ tịch chia sẻ cụ thể hơn về những thành tích quan trọng này của HLGVN năm 2023 vừa qua?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: HLGVN luôn xác định việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật… là những nhiệm vụ trọng tâm của Hội.  Vì vậy, trong thời gian qua, HLGVN luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của công tác này. Qua đó, đã nâng cao vai trò, vị thế của HLGVN nói chung và vai trò, vị thế của các cấp hội ở địa phương nói riêng trong công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Điểm nhấn trong năm 2023, HLGVN đã hoàn thiện dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại. Đồng thời, đã gửi dự thảo Hồ sơ xin ý kiến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội và các cấp Hội Luật gia trong cả nước đã tổ chức trên 1.100 hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đóng góp hơn 28.000 ý kiến xây dựng các văn bản của Trung ương và địa phương. Trong năm 2023, các cấp hội đã tư vấn pháp luật được hơn 104.000 vụ việc và trợ giúp pháp lý được hơn 42.000 vụ việc ; trực tiếp tổ chức tuyên truyền được hơn 32.000 cuộc cho hơn 8 triệu lượt người;  phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền được hơn 94.000 cuộc cho hơn 3 triệu 500 nghìn lượt người; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại được hơn 21.000 vụ việc.

Cùng với việc thực hiện tốt vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, năm 2023, Hội Luật gia VN tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”. Đảng đoàn HLGVN đã phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Đề án và bộ câu hỏi trên tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đến nay, Đề án “xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp” đã được Ban Bí thư giao tổ chức thí điểm trong năm 2024.

Cũng trong năm 2023, Đảng đoàn HLGVN được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới”. Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án và ban hành Kế hoạch số 207-KH/ĐĐ ngày 15/6/2023 triển khai thực hiện Đề án. Đến nay, đã hoàn thiện Báo cáo Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới và gửi xin ý kiến các cơ quan. Theo kế hoạch, Đề án sẽ hoàn thành và trình Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong quý I năm 2024…

Phóng viên: Một trong những dấu ấn nổi bật, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của HLGVN đã triển khai năm 2023 và năm 2024 tới đây đó là chủ trì xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại. Xin Chủ tịch cho biết một số việc khái quát mà HLGVN đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này trong năm qua?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TTTM là hết sức cần thiết nhằm mục tiêu bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; sửa đổi những quy định không còn phù hợp; bổ sung những vấn đề mới nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Từ việc xây dựng thành công Báo cáo nghiên cứu, rà soát, HLGVN tiếp tục được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài Thương mại (TTTM).

Theo đó, có 4 nhóm chính sách lớn đặt ra trong sửa đổi Luật Trọng tài thương mại gồm: Mở rộng phạm vi thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại với nghĩa thương mại mở rộng; Hoàn thiện quy định về thủ tục tố tụng trọng tài đảm bảo trọng tài thực sự là thiết chế hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn giải quyết tranh chấp; Mở rộng thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong việc xử lý giải quyết tranh chấp và xử lý các vấn đề tố tụng; Hoàn thiện các quy định về vai trò hỗ trợ và giám sát của Tòa án đối với hoạt động trọng tài.

Năm 2023, HLGVN đã tổ chức 02 Hội thảo cho ý kiến vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại. Đồng thời, đã gửi dự thảo Hồ sơ xin ý kiến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3-1705655618.jpg

Chủ tịch Hội Luật gia VN, TS. Nguyễn Văn Quyền và Phó Chủ tịch HLGVN, TS. Trần Công Phàn chủ trì Hội thảo "Báo cáo nghiên cứu rà soát Luật Trọng tài thương mại"

Một trong những dấu ấn nổi bật, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của HLGVN đã triển khai năm 2023 và năm 2024 tới đây đó là chủ trì xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Tại các cuộc hội thảo, Ban biên tập đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ ích về hoàn thiện thể chế về trọng tài thương mại đảm bảo trọng tài thực sự là thiết chế hiệu quả đáp ứng nhu cầu thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư, kinh doanh, thương mại. Góp ý về xây dựng cơ chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành phán quyết trọng tài. Nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động trọng tài.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các ĐBQH, các chuyên gia chuyên ngành tại các cuộc Hội thảo, HLGVN sẽ tổng hợp lại và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật.

Tích cực tham gia xây dựng, PBGDPL về bảo vệ môi trường

Phóng viên: Không chỉ tham gia hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thời gian qua HLGVN thực hiện nhiều Chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành, địa phương. Trong đó nổi bật là Chương trình phối hợp với Bộ TNMT tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường. Xin Chủ tịch cho biết những đóng góp nổi bật của HLGVN trong tham gia xây dựng phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Bảo vệ môi trường là vấn đề nóng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Sự phối hợp giữa Bộ TNMT với HLGVN trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên HLGVN, qua đó góp phần thiết thực, hiệu quả vào công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, xây dựng môi trường sống trong sạch, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đưa các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào đời sống xã hội.

Trong năm 2023, Hội đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, hỗ trợ việc sớm phát hiện và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường, hỗ trợ giải quyết bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường cho cán bộ, hội viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên và hòa giải viên của 63 Hội Luật gia tỉnh, thành phố. Phối hợp với Hội Luật gia các tỉnh: Bình Dương, Hải Dương, Thái Bình, Long An, Điện Biên, Đồng Tháp, Ninh Bình, Quảng Ninh tổ chức tập huấn các nội dung nói trên cho cán bộ, hội viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên và hòa giải viên của các tỉnh này. Tổ chức biên soạn, xuất bản 3000 cuốn sách và 50.000 tờ rơi hướng dẫn phân loại rác thải và phát hành tới 63 Hội Luật gia tỉnh/ thành phố trong cả nước.

4-1705655619.jpg

Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HLGVN, TS. Trần Công Phàn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Đồng Tháp (ngày 13/4/2023)

Đáng chú ý, ngoài công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, HLGVN còn tích cực tham gia vào Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Luật Bảo vệ môi trường, các dự án luật liên quan đến bảo vệ môi trường và dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như tham gia thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, thông qua việc phối hợp công tác, HLGVN và Bộ TN&MT đã kịp thời rà soát, khảo sát, tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật, phát hiện những bất cập, mâu thuẫn hoặc những vấn đề phát sinh mới trong thực tiễn có vai trò quan trọng góp phần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

“Chỗ dựa” vững chắc về pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp

Phóng viên: Tham gia hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là một trong số nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đặt ra trong chương trình hành động của HLGVN thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.  Để triển khai nhiệm vụ này hiệu quả trên thực tế, xin Chủ tịch cho biết HLGVN đã và sẽ có giải pháp cụ thể nào để có thể hỗ trợ pháp lý thiết thực nhất cho cộng đồng doanh nghiệp?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Ngay sau khi Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt, Trung ương Hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký thực hiện Đề án. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của các cấp Hội và hội viên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Theo đó, HLGVN sẽ huy động trí tuệ của hơn 70.000 hội viên trong cả nước tham gia góp ý hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Thực hiện rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

HLGVN tiếp tục tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm đội ngũ tư vấn viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đây là những việc được Hội Luật gia các cấp triển khai từ năm 2023 và sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Đặc biệt HLGVN đã và sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Liên đoàn luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. HLGVN cũng tập trung đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng các cách thức phù hợp, linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục.

5-1705655619.jpg

Hội Luật gia Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

HLGVN sẽ nghiên cứu triển khai, nhân rộng một số mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực và tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đồng thời kết hợp việc xây dựng mô hình điểm để nhân rộng những cách làm hay để có thể hỗ trợ pháp lý thiết thực nhất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, HLGVN thực hiện giải pháp tăng cường cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình.

Kì vọng nhiều thắng lợi mới trong năm mới 2024

Phóng viên: 2024 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước và đối với HLGVN nói riêng. Xin Chủ tịch cho biết, các cấp Hội Luật gia Việt Nam sẽ thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Hội đã đề ra?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: 2024 là năm có tính chất quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Hội đã đề ra, tiến tới Đại hội  đại biểu toàn quốc HLGVN lần thứ XIV vào quí 3 năm 2024. Vì vậy, đòi hỏi các cấp HLGVN cần tiếp tục chủ động, đổi mới phương pháp hoạt động, tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Thứ nhất, Trung ương Hội, các cấp hội trong cả nước cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác Hội Luật gia, đặc biệt như: Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Quyết định 118-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương... Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 180-KH/ĐĐ ngày 10/03/2023 của Đảng Đoàn HLGVN về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thứ hai, các cấp Hội chủ động tổ chức tốt các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và theo kế hoạch của Trung ương Hội đã đề ra cho năm 2024. Tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả vào các ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành ở Trung ương. Đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Trọng tài thương mại (sửa đổi).

Thứ ba, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết với các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Thi hành Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan…

Thứ tư, phát huy vai trò của các cấp Hội trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tích cực tham gia vào việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của HLGVN, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

Thứ năm, tiếp tục tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở Trung ương, bộ, ngành và địa phương, trong đó chú trọng phát hiện và đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục. Đặc biệt sẽ tổ chức tốt việc thí điểm lấy ý kiến của người dân về hoạt động tư pháp tại một số địa phương.

6-1705655618.jpg

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền và ông Jun Sasamoto – Tổng thư ký Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương đồng chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương tại Nha Trang ngày 8/12/2023

Thứ sáu, tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hiệp hội Luật gia Châu Á – Thái Bình Dương (COLAP) và Hiệp hội luật các nước ASEAN (ALA) với tư cách là thành viên của các tổ chức này và các hoạt động đối ngoại khác phục vụ nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại của Hội theo hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng…

Phóng viên: Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch có nhắn nhủ gì đến hơn 70.000 Hội viên Luật gia cả nước?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt đối với HLGVN chúng ta. Tôi mong các cấp hội và toàn thể Hội viên Hội Luật gia cùng nhau đoàn kết, hợp sức, phấn đấu, phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát những nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Tôi tin rằng, với truyền thống và thành tích của HLGVN gần 7 thập kỷ qua, và với vị thế ngày càng được nâng cao của HLGVN, trong năm mới 2024, các cấp HLGVN tiếp tục chủ động, phát huy những thế mạnh của mình để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Hội đã đề ra, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhân dịp năm mới 2024, thay mặt Đảng đoàn, Ban chấp hành TW HLGVN, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể hội viên luật gia trên cả nước, chúc các đồng chí cùng gia đình một năm mới thành công, sức khoẻ và hạnh phúc!

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch! Kính chúc Chủ tịch Năm mới luôn mạnh khỏe, vạn sự thành tựu!!!

Nhóm PV nội chính (thực hiện)

Link nội dung: https://phaply.net.vn/chu-tich-hoi-luat-gia-vn-ts-nguyen-van-quyen-phat-huy-vai-tro-vi-the-cua-hoi-luat-gia-vn-dong-gop-hieu-qua-vao-cong-cuoc-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn-viet-nam-trong-giai-doan-moi-a257827.html