Những điểm mới trong hoạt động của Cụm thi đua Hội Luật gia số 6

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá trong năm 2023 hoạt động của nhiều Chi hội trong Cụm thi đua số 6 có những điểm mới, chuyển biến tích cực rõ rệt.

Ngày 13/12, tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội (Cụm thi đua số 6) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, có đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; đồng chí Lương Mai Sao - Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức – cán bộ; đồng chí Vũ Thế Lân - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội và lãnh đạo các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội trong Cụm thi đua.

Thay mặt Cụm thi đua số 6, TS. Hà Công Anh Bảo - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại thương - Cụm trưởng Cụm thi đua, đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua.

Tiêu điểm - Những điểm mới trong hoạt động của Cụm thi đua Hội Luật gia số 6

TS. Hà Công Anh Bảo - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại thương trình bày Báo cáo tại hội nghị. 

Theo đó, Cụm thi đua số 6 gồm 43 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội. Đây là cụm có sự tham gia của nhiều Chi hội Luật gia đại diện cho cả lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, gồm nhiều Bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị trường học, học viện, doanh nghiệp… Do đó, về tổ chức, quy mô, số lượng, chất lượng hội viên cũng như các điều kiện khác có sự khác biệt trong phương thức hoạt động công tác hội.

Năm 2023, các phong trào thi đua của Cụm vẫn được phát động và triển khai kịp thời các hoạt động, ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng và hiệu quả cũng như phạm vi của các phong trào thi đua.

Các Chi hội đã thực hiện tốt các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ trọng tâm và có sự chuyển biến rõ rệt, tích cực, hiệu quả hoạt động, sự đoàn kết, hợp tác hỗ trợ nhau trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với công tác chuyên môn của từng Chi hội, tạo động lực cho hội viên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tạo sự lan tỏa của công tác Hội tới hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Cụm thi đua đã phát huy tích cực các hoạt động hiệu quả với nhiều nội dung phong phú; tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động tư vấn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ pháp lý… và đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp đáng kể cho phong trào thi đua góp phần và sự phát triển của tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam.

Bên cạnh những thành tích đạt được, trong hoạt động của các Chi hội còn có những hạn chế tồn tại. Theo đó, do đặc thù hội viên tham gia ở nhiều đơn vị công tác khác nhau, lĩnh vực hoạt động đa dạng, một số hội viên đã nghỉ chế độ, thay đổi danh sách Chi hội trưởng nên việc thiết lập đầu mối liên lạc khó khăn; có chi hội thoái thác trách nhiệm, ngại tham gia.  

Hoạt động của một số Chi hội thuộc Cụm còn hạn chế, chưa kiện toàn tổ chức, tích cực tổ chức các hoạt động cho hội viên hoặc chủ động đề xuất các sáng kiến để xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch của Chi hội gắn kết với hoạt động chuyên môn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động trong một số lĩnh vực chưa cao, hoạt động còn mang tính hình thức, phương thức tổ chức hoạt động chưa được đổi mới, chưa đem lại hiệu quả thiết thực trong nhiều hoạt động. Nguồn kinh phí và nhân sự cho hoạt động của các Chi hội còn gặp nhiều hạn chế.

Trong năm 2024, Cụm thi đua số 6 xác định tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội Luật gia Việt Nam, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Hội Luật gia Việt Nam phát động, gắn phong trào thi đua của Hội với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội như xây dựng chính sách, pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; cải cách tư pháp, giám sát và phản biện xã hội; công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí và xuất bản…

Phát huy thế mạnh của từng chi hội, năng lực, trí tuệ của các hội viên; đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp điều kiện thực tế; có sự phân định giữa hoạt động chuyên môn của đơn vị với công tác Hội, hạn chế lồng ghép với hoạt động chuyên môn của đơn vị, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng chi hội.

Tiêu điểm - Những điểm mới trong hoạt động của Cụm thi đua Hội Luật gia số 6 (Hình 2).

Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các tỉnh thuộc Cụm thi đua.

Nhiều kinh nghiệm quý báu liên quan đến hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật đất đai; tuyên truyền phổ biến pháp luật hướng về cơ sở, cho các đối tượng yếu trong xã hội,… đã được các đại biểu chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu bày tỏ những trăn trở về sự bất cấp trong mô hình tổ chức cấp chi hội, vấn đề sử dụng con dấu, cấp phát thẻ hội viên. Đặc biệt, nhiều Chi hội gặp phải khó khăn trong vấn đề biên chế nhân sự và kinh phí hoạt động để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Chi hội Luật gia trong Cụm thi đua số 6 đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, cố gắng làm tốt những kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động của nhiều Chi hội đã có những chuyển biến rõ rệt, sự gắn kết, phố hợp triển khai nhiệm vụ ngày càng hiệu quả, tinh thần trách nhiệm với công tác hội ngày càng cao, tạo ra sự lan tỏa, khí thế mới trong Cụm thi đua nói chung.

Tiêu điểm - Những điểm mới trong hoạt động của Cụm thi đua Hội Luật gia số 6 (Hình 3).

TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định chưa bao giờ vị trí, vai trò, việc tạo thuận lợi đối với Hội Luật gia các cấp lại được như lúc này. Đặc biệt kể từ sau Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, sự đánh giá của lãnh đạo đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền với Hội Luật gia ngày càng lớn, đặt Hội ở một vị trí quan trọng hơn và giao thêm nhiều trọng trách hơn.

Do vậy, các cấp Hội Luật gia cần tận dụng thời cơ, đẩy mạnh hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, nâng cao chất lượng theo hướng thiết thực, bám sát yêu cầu thực tế; chủ động nhận các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội có thế mạnh để khẳng định thương hiệu và vị thế của Hội; tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức của các cấp Hội  và đóng góp tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trong đó, trọng tâm là làm tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14 cùng với Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Với đặc thù là các Chi hội Luật gia đại diện cho các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, gồm nhiều Bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, TS. Trần Công Phàn kỳ vọng Cụm thi đua số 6 sẽ phát huy được thế mạnh của từng chi hội, năng lực, trí tuệ của các hội viên, góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Hội hiện nay.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng cho biết trong năm 2023, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến công tác, làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trao đổi ý kiến về công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia, đặc biệt là việc triển khai Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị. Trong năm 2024, Đảng đoàn xây dựng kế hoạch tiếp tục làm việc với cấp đảng đoàn của các Chi hội nhằm tranh thủ sự ủng hộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của các Chi hội Luật gia.

Về định hướng cho năm 2024, TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Chi Hội Luật gia trong Cụm thi đua số 6 cần tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội toàn quốc Việt Nam lần thứ XIV và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam vào năm 2025.

Tiêu điểm - Những điểm mới trong hoạt động của Cụm thi đua Hội Luật gia số 6 (Hình 4).

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 6 đã biểu quyết đề nghị Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể (Chi hội Luật gia trường Đại học Ngoại giao và Chi hội Luật gia Bộ Công an), đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Link nội dung: https://phaply.net.vn/nhung-diem-moi-trong-hoat-dong-cua-cum-thi-dua-hoi-luat-gia-so-6-a257699.html