Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Chiều 14/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Lạng Sơn về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh.

1-1700025409.png

Đồng chí Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh liên quan; Hội Luật gia, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp do UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 174 ngày 19/4/1994. Những năm qua, công tác Hội Luật gia luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, Hội Luật gia tỉnh 457 hội viên.

2-1700025416.png

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Từ ngày 1/7/2022 đến 31/10/2023, hội viên Hội Luật gia tỉnh đã tham gia góp ý 1.051 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định 109 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; tổ chức, phối hợp tổ chức trên 2.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 48 nghìn lượt người tham dự…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Việc thực hiện Chỉ thị số 14 ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; thành lập Hội Luật gia tại các huyện; hoạt động các tổ chức tư vấn pháp luật trực thuộc; phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong công tác cải cách tư pháp, phòng chống tội phạm, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân; tập huấn, bồi dưỡng cho hội viên Hội Luật gia tỉnh…

3-1700025416.png

Các đại biểu nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phân tích rõ hơn những khó khăn và giải pháp của tỉnh trong giao biên chế, kinh phí hoạt động cho Hội Luật gia tỉnh. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan trong phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. Đồng chí, mong muốn Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho Hội Luật gia tỉnh; phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45 ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ cho các hội quần chúng; quan tâm rà soát, xây dựng quy định để định hướng chung về tổ chức hoạt động của Hội Luật gia cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Luật gia tỉnh. Trước những khó khăn đặt ra, đồng chí mong muốn các cấp, ngành liên quan của tỉnh cần tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo, xây dựng, kiện toàn, phát triển hệ thống hội luật gia các cấp, nâng cao chất lượng công tác Hội Luật gia tỉnh. Đồng thời quan tâm nghiên cứu, tính toán giải quyết vấn đề biên chế, kinh phí hoạt động cho hội phù hợp với tình hình địa phương. Qua đó phát huy vai trò của hội, đóng góp thiết thực hơn nữa vào phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

4-1700025416.png

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Link nội dung: https://phaply.net.vn/doan-cong-tac-cua-dang-doan-hoi-luat-gia-viet-nam-lam-viec-tai-tinh-lang-son-a257583.html