Huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Phát huy lợi thế vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình”

Trong Đề án Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 nêu rõ định hướng huyện Lương Sơn là địa phương phát triển công nghiệp lớn nhất, với nhiệm vụ bổ sung thêm 01 KCN và 6/16 CCN của toàn tỉnh.

1-1692866954.jpg

Huyện dự kiến bổ sung thêm các khu, CCN vùng Nam khu vực Chợ Bến xã Thanh Cao, xã Liên Sơn và Cao Dương với diện tích khoảng 600ha. Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã đề ra mục tiêu: “… Huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp; nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, phát triển đô thị,… Xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã”; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 60% (đến năm 2020 đạt 42%). Những năm qua, huyện chú trọng công tác quy hoạch, chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp nhằm tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Huyện có 3 khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm các KCN: Lương Sơn, Nhuận Trạch, Nam Lương Sơn.

kcn-nhuan-trach-1692866962.jpg

Khu công nghiệp Nhuận Trạch

Trong đó, KCN Lương Sơn đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, cơ bản lấp đầy các dự án đầu tư với 43 doanh nghiệp đăng ký và hoạt động, gồm 16 dự án FDI, 27 dự án DDI, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu, đóng góp cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho trên 13.489 lao động (trên 9.000 lao động địa phương). Huyện đang tập trung phối hợp triển khai phát triển hạ tầng công nghiệp trọng điểm. KCN Nhuận Trạch được quy hoạch diện tích 213,68 ha tại xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên. Dự án được triển khai từ ngày 8/7/2022. UBND huyện đã, đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 111 ha trên địa bàn xã Nhuận Trạch, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 diện tích 34,5ha, giai đoạn 2 diện tích 76,5ha. Hiện đã GPMB mặt bằng sạch được 87,01 ha, chi trả cho 502 hộ với tổng số tiền 221,49 tỷ đồng. Đối với diện tích còn lại khoảng 102 ha trên địa bàn xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, chủ đầu tư đang hoàn thiện bản đồ trình Sở TN&MT thẩm định để gửi phòng TN&MT huyện tham mưu UBND huyện ban hành thông báo thu hồi, kế hoạch thu hồi đất và quyết định giá đất cụ thể để triển khai thực hiện công tác GPMB.

khu-cong-nghiep-nam-luong-son-1-1692866962.png

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện và UBND các xã rà soát, khảo sát tại một số xã có quỹ đất và khả năng thu hút đầu tư, thống nhất đề xuất bổ sung quy hoạch một số KCN của huyện để hoàn thiện Chiến lược phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, đồng thời tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó đã đề xuất UBND tỉnh bổ sung quy hoạch mới 2 KCN với tổng diện tích 652,85 ha (KCN Thanh Cao tại xã Thanh Cao 215,15 ha; KCN Tân Vinh tại xã Tân Vinh 437,7 ha), nâng tổng số quy hoạch các KCN trên địa bàn huyện lên 5 KCN, tổng diện tích 1.153,73 ha.

Bên cạnh đó, huyện rà soát, đề xuất UBND tỉnh bổ sung quy hoạch mới 7 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 435,83 ha. Huyện cũng đã rà soát hạ tầng CNN phù hợp định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, phối hợp triển khai các dự án, công trình trọng điểm như: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), đường Xuân Mai - Lương Sơn, đường từ quốc lộ 6 đến KCN Nhuận Trạch… nhằm tăng cường kết nối, thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ; quyết liệt chỉ đạo các giải pháp cải cách hành chính, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Huyện cũng quan tâm định hướng phát triển hạ tầng xã hội và nhà ở, xây dựng các công trình điểm nhấn theo quy hoạch chung đô thị Lương Sơn.

Có thể thấy, sự phát triển và coi trọng đẩy mạnh CNH, HĐH của tỉnh, trong đó quan tâm tới hệ thống KCN là một trong những việc làm được chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn đặc biệt quan tâm triển khai. Việc phát huy thế mạnh của hệ thống KCN này với sự phát triển kinh tế của địa phương, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chung sớm đưa Lương Sơn trở thành  “hạt nhân vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình”.

Đăng Bao

Link nội dung: https://phaply.net.vn/huyen-luong-son-hoa-binh-phat-huy-loi-the-vung-dong-luc-kinh-te-cua-tinh-hoa-binh-a257295.html