Việt Nam sớm chủ động giành quyền đánh thuế tối thiểu toàn cầu

Các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều khuyến nghị Việt Nam sớm chủ động giành quyền đánh thuế tối thiểu toàn cầu.

Liên quan tới thuế tối thiểu toàn cầu, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều khuyến nghị Việt Nam sớm chủ động giành quyền đánh thuế này.

"Tức phải xây dựng, điều chỉnh hệ thống pháp luật để giành quyền đánh thuế tối thiểu toàn cầu theo mức thuế tối thiểu toàn cầu, nghĩa là thay đổi các ưu đãi trước đây Việt Nam đã cam kết", ông nói.

Bên cạnh đó, tiếp tục các giải pháp thu hút doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, giành các ưu đãi phù hợp với các điều kiện về chính sách thuế tối thiểu toàn cầu cũng như các chính sách khác mà Việt Nam là thành viên tham gia cam kết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính - Nguyễn Đức Chi

Thứ trưởng Bộ Tài chính - Nguyễn Đức Chi.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết có nhiều giải pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp, gián tiếp được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu, tham vấn cấp có thẩm quyền như tăng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp, hỗ trợ đào tạo nhân lực, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Hiện nay, hơn 1.000 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Trong đó, hơn 70 doanh nghiệp có khả năng chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu ngay từ năm 2024.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, cho biết đối với những cơ hội theo chiều hướng tích cực, việc đánh thuế bổ sung lên thuế suất tối thiểu 15% sẽ góp phần tăng cường hội nhập quốc tế Việt Nam nói chung, cải cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế thông qua việc sửa đổi chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

"Việc đánh thuế bổ sung lên thuế suất tối thiểu 15% có thể tăng thu ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp trong ngắn hạn do nâng mức thuế suất lên mức tối thiểu toàn cầu và có thể được phân bổ số thuế được phép thu thêm do quy tắc phân bổ Quy tắc đối với khoản thanh toán chịu thuế dưới mức tối thiểu (UTPR)", ông Minh nhìn nhận.

Đồng thời sẽ tránh phải cạnh tranh về thuế giữa các nước hiện nay và hạn chế các hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận.

Theo phân tích của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng trụ cột 2 sẽ bị các quốc gia công ty mẹ thực hiện thu thuế bổ sung phần thuế suất chênh lệch theo các nguyên tắc trụ cột 2 trong thời gian đầu được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

"Trong trường hợp Việt Nam đánh thuế bổ sung, nâng thuế suất tối thiểu lên 15%, Chính phủ Việt Nam sẽ phải chịu sức ép từ các doanh nghiệp bị tác động bởi trụ cột 2", ông Minh khẳng định.

Đồng thời, việc sửa đổi chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng lưu ý hiện nay không có mối tương quan nào giữa mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và mức vốn FDI cao hơn trên quy mô toàn cầu. Trên thực tế, cũng không có mối tương quan đáng kể nào khi xem xét lượng vốn FDI trên đầu người hoặc khi chỉ tập trung vào FDI vào lĩnh vực xanh.

Trong khi các động lực FDI quan trọng khác như quy mô thị trường, nhân công, sự ổn định, môi trường kinh doanh… đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy các quyết định.

Link nội dung: https://phaply.net.vn/viet-nam-som-chu-dong-gianh-quyen-danh-thue-toi-thieu-toan-cau-a256811.html