Hội Luật gia thành phố Hải Phòng: Hội nghị Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp quyền và văn hóa pháp luật.

Sáng 11/11/2022, tại hội trường Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội Luật gia thành phố tổ chức Hội nghị Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp quyền và văn hóa pháp luật. Tới dự có đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội và đại diện các sở, ban, ngành thành phố ; các luật gia thuộc Thành hội.

34168592266ae034b97b-1668587707.jpg
 

Toàn cảnh hội nghị

Chủ trì Hội nghị và phát biếu khai mạc , Luật sư Trần Ngọc Vinh, Ủy viên ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của đề tài này và mong muốn các Luật gia tập trung tiếp thu nội dung chuyên đề, đồng thời tích cực đóng góp các ý kiến xây dựng.

anh-2-1668587740.jpg
 

Đồng chí Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Bá Cường nêu rõ: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trung ương cũng đã xây dựng Đề án “ Chiến lược  xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đây được xem vừa là nhiệm vụ lịch sử vừa là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng đề ra vì đất nước giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân và vì lợi ích của toàn dân tộc.

anh-3-1668587740.jpg
 

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đánh giá cao việc Hội Luật gia thành phố tổ chức Hội nghị Chuyên đề lần này, coi đây là một hình thức sáng tạo trong công tác tổ chức. Những thông tin được chia sẻ sẽ giúp cho các hội viên của Hội nói riêng và giới Luật gia thành phố nói chung được quán triệt đầy đủ Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp quyền và văn hóa pháp luật, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chung tay xây dựng nhà nước pháp quyền và văn hóa pháp luật, thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

anh-4-1668587740.jpg
 

GS.TS Lê Minh Tâm, Báo cáo viên tại hội nghị

Các nội dung của chuyên đề được Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tâm , nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, nguyên phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam trình bày trong khoảng thời gian gần 3 tiếng với nhiều thông tin hữu ích như: Lịch sử hình thành và phát triển của nhà nước, pháp quyền, khái niệm về nhà nước, pháp quyền, những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và văn hóa pháp luật…

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hoi-luat-gia-thanh-pho-hai-phong-hoi-nghi-chuyen-de-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-nha-nuoc-phap-quyen-va-van-hoa-phap-luat-a256131.html