Bộ Công an: Triển khai thực hiện Luật Cư trú tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự

Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú để thống nhất, đồng bộ theo thông tin trên căn cước công dân gắn chip hoặc mã số định danh cá nhân để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự... Bộ Công an khẳng định, không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, mà chỉ thực hiện thu khi người dân đến cơ quan công an thay đổi, bổ sung thông tin.

Xác định nơi cư trú bằng căn cước công dân

Ngày 23/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết, khi Luật cư trú 2020 có hiệu lực, từ ngày 1/7/2021, công an thay đổi phương thức quản lý cư trú từ thủ công sang bằng công nghệ thông tin. Công an trên toàn quốc sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu bản giấy khi người dân đăng ký thường trú. Những sổ cấp trước thời gian này vẫn có giá trị sử dụng đến hết năm 2022.

Công an Hà Nội ra quân cao điểm cấp thẻ Căn cước công dân lưu động

Công an TP. Hà Nội ra quân cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động

C06 cũng cho biết người dân có thể dùng thẻ căn cước công dân gắn chip để chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú khi gặp các vướng mắc trong trường hợp bị thu hồi sổ hoặc không được cấp mới.

Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác. 

Bộ Công an đề nghị, công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… Thiết bị này do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, C06 nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng.

Đồng thời, C06 cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đảm bảo về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin hệ thống để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Khi Bộ Công an đã chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư cho các bộ, ngành, đơn vị chức năng theo quy định của pháp luật thì công dân chỉ cần cầm CCCD gắn chíp điện tử đến cơ quan, đơn vị để giao dịch hành chính mà không cần sổ hộ khẩu. Đối với vướng mắc của công dân khi giao dịch hành chính nhiều nơi vẫn đòi sổ hộ khẩu, thời gian tới Chính phủ sẽ có Chỉ thị hướng dẫn về việc này, để thực hiện đồng bộ trên toàn quốc, tạo thuận lợi nhất cho người dân", Trung tướng Tô Văn Huệ thông tin.

Trường hợp thu sổ hộ khẩu trước khi Luật Cư trú có hiệu lực ngày 1/1/2023.

Trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06 cho biết: Theo quy định tại khoản 2, Điều 26, Thông tư 55/2021/TT/BCA, công dân sẽ bị thu sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục như, đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Khi công dân thực hiện các giao dịch trên, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Trung tướng Tô Văn Huệ giải thích thêm, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy thì cơ quan đăng ký cư trú không chỉnh sửa, bổ sung vào sổ hộ khẩu, không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Thay vào đó, cơ quan đăng ký cư trú, có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã cấp đồng thời thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú.

Khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu lại, cơ quan công an sẽ cấp cho công dân 1 giấy xác nhận có giá trị tương đương với sổ hộ khẩu để tạo thuận lợi cho việc giao dịch. Giấy xác nhận này có giá trị 1 tháng kể từ ngày cấp và giá trị 6 tháng với trường hợp xác nhận về việc khai báo cư trú. Khi hết hạn công dân có thể tiếp tục đến cơ quan công an xin cấp lại. Sau ngày 31/12, cơ quan công an cũng sẽ dừng cấp loại giấy xác nhận này. Kể từ kể từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị. 

PV

Link nội dung: https://phaply.net.vn/bo-cong-an-trien-khai-thuc-hien-luat-cu-tru-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-cong-dan-trong-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-giao-dich-dan-su-a255838.html