Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội họp phiên thứ hai và thứ ba năm 2022

Ngày 2/8/2022, tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng giáo sư cơ sở phiên thứ hai và thứ ba năm 2022 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng. GS. TS Đinh Văn Tiến Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp thứ hai, Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội họp thẩm định hồ sơ của từng ứng viên. Tại phiên họp thứ ba, Hội đồng Giáo sư cơ sở của Trường nghe ba ứng viên báo cáo tổng quan và tiến hành thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Sau nhiều giờ làm việc nghiêm túc, công bằng, khách quan, kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với số phiếu bầu 9/9, đã thống nhất cả ba ứng viên đều được thông qua Hội đồng Giáo sư cơ sở, đủ tiêu chuẩn để đề nghị Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Toàn cảnh phiên làm việc

Phát biểu tại phiên họp, GS.TS Đinh Văn Tiến Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm cũng như các công trình nghiên cứu khoa học của ba ứng viên trong suốt thời gian vừa qua. GS.TS Đinh Văn Tiến cũng chúc mừng kết quả thành công của các phiên họp và nhấn mạnh “Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã chuẩn bị, tổ chức các phiên họp xét đúng theo hướng dẫn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước từ hướng dẫn lập hồ sơ cho ba ứng viên, báo cáo khoa học tổng quan đến chuẩn bị các văn bản và tổ chức phiên họp chu đáo, chính xác, khách quan, đánh giá đúng năng lực của ba ứng viên”.

Hạnh Trần - Việt Anh

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hoi-dong-giao-su-co-so-truong-dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-hop-phien-thu-hai-va-thu-ba-nam-2022-a255772.html