Huyện Ba Vì – Hà Nội: Tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Hà Nội đặt ra mục tiêu là đến hết ngày 31/12/2022 giải ngân 100% vốn đầu tư công, Theo đó, Thành phố đã thành lập 6 Tổ công tác nhằm thúc đẩy, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của Thành phố và cấp huyện ngay từ đầu năm 2022.

Tại huyện Ba Vì,  tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2022 trên địa bàn huyện là 2.568,589 tỷ đồng; số vốn đã giải ngân là 519,572 tỷ đồng, đạt 20,2%.

Về tình hình triển khai thực hiện các dự án, có 216 dự án chuyển tiếp, số vốn bố trí là 948,286 tỷ đồng, hiện tại đã có 62 dự án hoàn thành; Có 126 thuộc dự án mới năm 2022, tổng vốn bố trí là 1.620,303 tỷ đồng; hiện nay đã có trên 41 dự án khởi công và đang thi công; 10 dự án đã có kết quả lựa chọn nhà thầu, 23 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và 50 dự án đang hoàn thành phê duyệt thiết kế.

hoi-nghi-kiem-diem-tien-do-thi-cong-va-giai-ngan-von-dau-tu-thi-cong-cac-du-an-tren-dia-ban-huyen-2-1656589002.jpg

Hội nghị kiểm điểm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư thi công các dự án trên địa bàn huyện

Theo đánh giá, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do công tác chuẩn bị đầu tư tại một số đơn vị còn chậm; quy trình, thủ tục đầu tư qua nhiều khâu; một số gói thầu với hình thức là đấu thầu rộng rãi nhưng số lượng các nhà thầu dự thầu ít; tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; một số dự án năng lực của nhà thầu chưa đáp ứng…

Xác định thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong thời gian tới, Huyện Ba Vì sẽ tăng cường chỉ đạo, sớm đưa ra những giải pháp cụ thể. Theo đó, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

dc-tran-quang-khuyen-pct-ubnd-huyen-phat-bieu-tai-hoi-nghi-1656589159.jpg

Đồng chí Trần Quang Khuyên- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, theo ông Trần Quang Khuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện: “Để đẩy nhanh tiến độ các dự án cũng như thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt yêu cầu, hiệu quả, các nhà thầu khi có khó khăn, vướng mắc phải có ý kiến ngay với Ban Quản lý dự án, báo cáo về Thường trực ủy ban để có hướng giải quyết nhanh nhất; đặc biệt, với những biến động về giá VLXD, yêu cầu phải có xác nhận của Phòng Tài chính giá cả thời điểm đấu thầu, từ đó có những điều chỉnh cần thiết giúp các đơn vị hoàn thành tiến độ thi công và giải ngân các dự án.

Huyện cũng đã tăng cường theo dõi, chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương hoàn thành các công việc còn tồn đọng của các dự án; thực hiện các thủ tục thanh toán cho các dự án ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; thực hiện bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật từ đó tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đăng Bao

Link nội dung: https://phaply.net.vn/huyen-ba-vi-ha-noi-tiep-tuc-thuc-day-giai-ngan-von-dau-tu-cong-a255668.html