Họp Tổ Biên soạn cuốn sách "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 11/5/2022, Tổ Biên soạn cuốn sách “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn.

6-1652326061.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên Tổ Biên soạn thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Tại cuộc họp, Tổ Biên soạn Cuốn sách đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Tổ Biên soạn; cách thức phối hợp triển khai công việc cũng như đề xuất những nội dung chính của Cuốn sách…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn Cuốn sách cơ bản nhất trí với các ý kiến phát biểu của Thành viên Tổ Biên soạn. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở phân tích, đánh giá những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập ban Chỉ đạo đến nay, để khái quát thành những vấn đề lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, phục vụ tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc biên soạn Cuốn sách phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, chính xác, thiết thực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Thành viên Tổ Biên soạn tiếp tục nghiên cứu và có đề xuất mới để hoàn thiện các nội dung được phân công, có sự phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện Cuốn sách theo đúng tiến độ đề ra. 

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-hoat-dong/202205/hop-to-bien-soan-cuon-sach-nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-o-viet-nam-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-310927/

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hop-to-bien-soan-cuon-sach-nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-o-viet-nam-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-a255317.html