Đề xuất thành lập Tổ công tác nghiên cứu thu hút FDI

GS-TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quyết định về Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực FDI với 26 chỉ tiêu. Cùng với đó là thành lập một Tổ công tác nghiên cứu về thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh nhiều FTA, thoả thuận thuế tối thiểu toàn cầu sắp có hiệu lực.

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã tổ chức lễ công bố "Báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021: Đây là báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do VAFIE biên soạn và công bố lần thứ nhất. 

2-1652319574.jpeg

GS-TSKH. Nguyễn Mại Chủ tịch VAFIE 

Tại lễ công bố, GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE cho biết, Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đề ra mục tiêu thu hút và sử dụng FDI với một số chỉ tiêu cụ thể: Vốn đăng ký 2021-2025 đạt từ 150-200 tỷ USD; năm 2026-2030 đạt 200-300 tỷ USD. Vốn thực hiện năm 2021-2025 đạt 100-150 tỷ USD; năm 2026-2030 đạt 150-200 tỷ USD; trong đó, tỷ lệ nội địa hoá lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030.

Theo GS-TSKH Nguyễn Mại, để thực hiện các mục tiêu trên cần những giải pháp mang tính tổng thể và cụ thể như hoàn thiện thể chế, pháp luật có liên quan tới FDI, gồm hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về đầu tư và kinh doanh. Mặt khác, nghiên cứu các mô hình như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính; xây dựng chiến lược phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2030; chủ trương về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam.

Cùng với đó, trong các giải pháp để nâng cao hiệu quả thu hút sử dụng FDI, bên cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, rà soát hoàn thiện đồng bộ chính sách về đầu tư với các luật pháp chuyên ngành, theo GS-TSKH Nguyễn Mại, quan trọng nhất là cần đổi mới nhận thức và thống nhất hành động. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát về đầu tư đi đôi với hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn.

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: https://doanhnghiephoinhap.vn/de-xuat-thanh-lap-to-cong-tac-nghien-cuu-thu-hut-fdi.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/de-xuat-thanh-lap-to-cong-tac-nghien-cuu-thu-hut-fdi-a255314.html