Chính phủ ban hành quy định phòng dịch mới: Người dân cần lưu ý những gì?

Theo quy định phòng dịch mới người dân ở 4 cấp độ dịch khác nhau sẽ được áp dụng các biện pháp khác nhau.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (quy định phòng dịch mới) được áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

Đây là quy định sẽ tạm thời thay thế cho các Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COIVD-19 trong thời gian tới.

Theo quy định mới sẽ có 4 cấp độ phân loại cấp độ dịch bao gồm:

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Tương ứng với 4 cấp độ dịch này sẽ có các biện pháp y tế, các quy định phòng dịch khác nhau. Sau đây là bốn nhóm biện pháp phòng chống dịch áp dụng đối với cá nhân theo quy định mới.

Thứ nhất là tuân thủ nguyên tắc 5K: Nguời dân đang sinh sống tại khu vực của cả 4 cấp độ dịch đều phải áp dụng.

Thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin: Đây là biện pháp sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

Đối với biện pháp này nguời dân đang sinh sống tại khu vực của cả 4 cấp độ dịch đều phải áp dụng.

Thứ ba là việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

Ở nhóm biện pháp này được phân ra thành hai loại:

1. Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Đối với biện pháp này người dân đang sống tại khu vực ở cấp độ dịch 1 và 2 thì không hạn chế đi lại.

Đối với người dân đang sống tại khu vực ở cấp độ dịch thứ 3 thì không hạn chế đi lại nhưng phải đáp ứng điều kiện ở loại số 1.

Đối với người dân đang sống tại khu vực ở cấp độ dịch thứ 4 sẽ bị hạn chế đi lại ở loại thứ 2.

Thứ tư là biện pháp điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19

Việc điều trị tại nhà sẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nguyện vọng của người nhiễm COVID-19.

Đối với biện pháp này nguời dân đang sinh sống tại khu vực của cả 4 cấp độ dịch đều được áp dụng.

Theo plo.vn

Nguồn bài viết: https://plo.vn/ban-doc/chinh-phu-ban-hanh-quy-dinh-phong-dich-moi-nguoi-dan-can-luu-y-nhung-gi-1021477.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/chinh-phu-ban-hanh-quy-dinh-phong-dich-moi-nguoi-dan-can-luu-y-nhung-gi-a253626.html