Gói giải pháp về miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sẽ được Quốc hội ban hành trước ngày 1/10/2021.

(Pháp lý) - Tại phiên họp sáng ngày 16/9/2021, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sẽ được ban hành trước ngày 1/10/2021. Theo đó, doanh nghiệp gặp khó khăn vì Covid-19 có thể được giảm 30% thuế giá trị gia tăng, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền phạt chậm nộp....

image001-1631785410.jpg

Toàn cảnh phiên họp của UBTVQH ngày 16/9/2021

Chính Phủ đề xuất gói miễn giảm thuế khoảng 21.300 tỷ đồng

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội nhằm đảm bảo đối tượng được giảm thuế thực sự bị khó khăn do tác động của dịch COVID-19, theo dự thảo Nghị quyết, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020. Tuy nhiên, không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, người nộp thuế chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2021.

Cũng theo dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề nghị giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/10/2021 đến hết 31/12/2021 với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực sẽ được giảm thuế này, gồm: vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống; hoạt động xuất bản (trừ xuất bản theo hình thức trực tuyến); điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; các đại lý du lịch; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; thể thao, vui chơi và giải trí.

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, được giảm 30% mức tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ. Số giảm thu ngân sách nhà nước giảm khi áp dụng chính sách này là khoảng 5.000 tỷ đồng.

image002-1631785435.jpg
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày dự thảo nghị quyết về miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: QH

Ông Hồ Đức Phớc cho rằng, việc giảm 30% thuế giá trị gia tăng thì đối tượng được thụ hưởng trực tiếp chính sách này là người mua hàng hóa, dịch vụ (do mức giảm 30% thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của người bán, qua đó giảm số tiền mà người mua phải thanh toán). Việc giảm thuế này cũng gián tiếp hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khuyến khích bán hàng tốt hơn, nhiều hơn.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, dự thảo nghị quyết nêu, đối tượng này sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và IV/2021 và quý IV của năm 2021.

Nội dung này, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội về tăng thêm mức hỗ trợ để đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ bao quát đến các đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn mà không chỉ phân biệt trong hay ngoài vùng dịch hay khu vực giãn cách. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án này là khoảng 8.800 tỷ đồng.

Cùng với các chính sách nêu trên, Chính phủ cũng đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Qua đó, giúp giảm gánh nặng nợ để doanh nghiệp, tổ chức có thêm nguồn lực để sớm hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nội dung đề xuất này về thực chất cũng tương tự với việc gia hạn thời hạn nộp thuế còn nợ của doanh nghiệp, tổ chức trong các năm 2020, 2021. Số tiền chậm nộp của các doanh nghiệp, tổ chức bị thua lỗ, khó có khả năng nộp ngân sách nên có tác động giảm gánh nặng nợ để họ yên tâm và sớm hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án này là khoảng 5.300 tỷ đồng.

Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết trước ngày 1/ 10/ 2021

Tại phiên họp sáng ngày 16/9/2021, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sẽ được ban hành trước ngày 1/10/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các nội dung hỗ trợ như Chính phủ đề xuất sau khi đã tiếp thu các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội. Các ý kiến cũng trao đổi làm rõ thêm về điều kiện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; phạm vi đối tượng áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng; chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng, trúng đối tượng, tránh hỗ trợ đại trà...

Sau khi thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí ban hành nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên thảo luận để rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 1/10/2021.

Trước đó, trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc thực hiện các gói miễn giảm thuế, miễn tiền chậm nộp theo các nội dung đề xuất nêu tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỷ đồng.

Tính chung các giải pháp đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và các giải pháp như đề xuất, tổng giá trị thực hiện các giải pháp hỗ trợ, miễn giảm thuế, phí, tiền thuê đất… hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 ước khoảng 140.000 tỷ đồng.

Hà Trang


 

Link nội dung: https://phaply.net.vn/goi-giai-phap-ve-mien-giam-thue-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep-se-duoc-quoc-hoi-ban-hanh-truoc-ngay-1102021-a253347.html