Chính phủ khóa 2021-2026: 5 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tuổi trung bình 57,6

Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 27 thành viên, độ tuổi trung bình là 57,66, có 2 Bộ trưởng dưới 50 tuổi và 5 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chiều 28.7, với 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng, gồm các ông: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái và Lê Văn Thành.

Với 476/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm 22 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

Ông Phan Văn Giang (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), ông Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an), ông Nguyễn Hồng Diên (Bộ trưởng Bộ Công thương), ông Đào Ngọc Dung (Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH), ông Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ KH-ĐT), ông Huỳnh Thành Đạt (Bộ trưởng Bộ KH-CN), ông Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ TN-MT), ông Lê Minh Hoan (Bộ trưởng Bộ NN-PTNT), bà Nguyễn Thị Hồng (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Bộ TT-TT), ông Nguyễn Văn Hùng (Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL), ông Hầu A Lềnh (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc), ông Lê Thành Long (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế), ông Nguyễn Thanh Nghị (Bộ trưởng Bộ Xây dựng), ông Hồ Đức Phớc (Bộ trưởng Bộ Tài chính), ông Đoàn Hồng Phong (Tổng thanh tra Chính phủ),

Ông Bùi Thanh Sơn (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Nguyễn Kim Sơn (Bộ trưởng Bộ GD-ĐT), ông Trần Văn Sơn (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), ông Nguyễn Văn Thể (Bộ trưởng Bộ GTVT), bà Phạm Thị Thanh Trà (Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ; ít hơn Chính phủ nhiệm kỳ trước 1 Phó thủ tướng

Độ tuổi trung bình 57,66; 5 giáo sư, phó giáo sư

Về độ tuổi, độ tuổi trung bình của 28 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới là 57,66, thấp hơn so với Chính phủ cuối nhiệm kỳ trước, là 57,96. Có 2 thành viên Chính phủ dưới 50 tuổi, 17 thành viên ở độ tuổi từ 50 đến 60 tuổi và 8 thành viên từ 60 tuổi trở lên.

Thành viên Chính phủ khóa 2021-2026 trẻ tuổi nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nghị sinh năm 1976, năm nay 45 tuổi. Người trẻ tuổi thứ 2 trong Chính phủ là ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, 48 tuổi.

Người cao tuổi nhất trong Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Tô Lâm, 64 tuổi. Thủ tướng Phạm Minh Chính, 63 tuổi, là người nhiều tuổi thứ 2 trong Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chính phủ mới cũng có 2 thành viên là nữ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. 

Khác với Chính phủ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, toàn bộ 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều là Ủy viên T.Ư Đảng. Trong Chính phủ khóa trước, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, không phải là Ủy viên T.Ư.

Trong Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 4 Ủy viên Bộ Chính trị (Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm) và 1 Ủy viên Ban Bí thư (Phó thủ tướng Lê Minh Khái).

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Chính phủ khóa 2021 - 2026 ít hơn so với Chính phủ nhiệm kỳ trước. Trong Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 6 Ủy viên Bộ Chính trị, gồm Thủ tướng, 3 Phó thủ tướng và 2 Bộ trưởng.

Về trình độ, Chính phủ khóa 2021 - 2026 có 2 người có trình độ giáo sư, tiến sĩ gồm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Có 3 thành viên là phó giáo sư, tiến sĩ là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Có 9 thành viên có trình độ tiến sĩ, gồm: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Giao thông vân tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Có 13 thành viên có trình độ thạc sĩ, trong đó có 2 Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Lê Văn Thành, cùng 11 Bộ trưởng.

Theo quy định tại Hiến pháp, sau khi được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước sẽ ký quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với những người được phê chuẩn, khi đó những người này mới chính thức nhậm chức.

Theo thanhnien.vn

Nguồn bài viết: https://thanhnien.vn/thoi-su/chinh-phu-khoa-2021-2026-5-uy-vien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-tuoi-trung-binh-576-1421660.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/chinh-phu-khoa-2021-2026-5-uy-vien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-tuoi-trung-binh-576-a252769.html