Ba lãnh đạo chủ chốt tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Sáng 17/6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, khóa XI.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng công bố Quyết định của Bộ Chính trị khóa XIII, chỉ định 25 người tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm 6 người. Ngoài ba lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, ba nhân sự còn lại gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường và Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI, sáng 17/6. Ảnh: HIếu Duy.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó; luôn đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo… Ông yêu cầu Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ mới ý thức sâu sắc về trọng trách, tiếp tục vững vàng, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát với thực tiễn, nhạy bén với cái mới, gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Quân ủy Trung ương phải xây dựng Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu và lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Theo vnexpress.net

Nguồn bài viết: https://vnexpress.net/ba-lanh-dao-chu-chot-tham-gia-thuong-vu-quan-uy-trung-uong-4295616.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/ba-lanh-dao-chu-chot-tham-gia-thuong-vu-quan-uy-trung-uong-a252308.html