Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng không báo cáo đấu giá tài sản

Ngày 14/6, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng không báo cáo đấu giá tài sản trên địa bàn.

Theo ông Chinh, nhìn chung, các cơ quan, ban, ngành, địa phương và một số tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện việc phối hợp, thông tin cho sở Tư pháp về việc đấu giá trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số cơ quan, ban, ngành, địa phương và tổ chức đấu giá tài sản chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc thông tin về các vụ việc đấu giá tài sản.

Một số tổ chức đấu giá tài sản thực hiện thông tin các vụ việc về sở Tư pháp dưới hình thức như thư điện tử, văn bản không đóng dấu… dẫn đến việc cung cấp thông tin không hiệu quả, thiếu chính xác gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá.

Do vậy, để công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố này đạt hiệu quả, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn nghiêm túc thực hiện.

Ông Chinh yêu cầu, các đơn vị thực hiện báo cáo cho sở Tư pháp về thông tin các vụ việc đấu giá tài sản trên địa bàn.

Theo đó, các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi văn bản báo cáo về các vụ việc đấu giá ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản.

Các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện báo cáo bằng văn bản về thông tin các việc đấu giá gửi sở Tư pháp, đồng thời với ban hành thông báo công khai việc đấu giá tài sản, nội dung báo cáo phải đầy đủ các thông tin theo quy định.

Riêng sở Tư pháp được ông Chinh giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện báo cáo cung cấp thông tin về các việc đấu giá tài sản của cơ quan, tổ chức và xem xét xử lý hoặc tham mưu UBND Thành phố này xem xét xử lý đối với hành vi không thực hiện việc báo cáo về các vụ việc đấu giá tài sản theo quy định.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/da-nang-chan-chinh-tinh-trang-khong-bao-cao-dau-gia-tai-san-a517517.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/da-nang-chan-chinh-tinh-trang-khong-bao-cao-dau-gia-tai-san-a252166.html