Hải Phòng thực hiện Nghị quyết của HLG Việt Nam và Đảng bộ thành phố

Đối với thành phố Hải Phòng năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Do đó, hội Luật gia (HLG) thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và các Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ 13 HLG Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, HLG Hải Phòng quan tâm tập trung cao cho công tác phát triển các quận Hội, huyện Hội và các hội viên ở cơ sở. Các cấp Hội cần tập trung cao tham gia xây dựng chính sách, pháp luật theo chương trình của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đề ra.

Hải Phòng thực hiện Nghị quyết lần thứ 13 của HLG Việt Nam và Đảng bộ thành phố.

Tăng cường phối hợp xây dựng động viên các cấp hội và hội viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, chú trọng công tác tư vấn và phản biện chính sách, phản biện xã hội, có giải pháp để xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi nhằm thực hiện nhiệm vụ này.

Các cấp Hội chủ động tích cực triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạng chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu đang đặt ra hiện nay.

Với vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp, HLG Hải Phòng tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Phát hiện và đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách tư pháp , tham gia tích cực và có hiệu quả vào các đoàn giám sát liên ngành ở địa phương.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Thanh tra thành phố - sở Tư pháp - Đoàn Luật sư thành phố về giám sát nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-thuc-hien-nghi-quyet-cua-hlg-viet-nam-va-dang-bo-thanh-pho-a507977.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hai-phong-thuc-hien-nghi-quyet-cua-hlg-viet-nam-va-dang-bo-thanh-pho-a247628.html