Tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thẻ ngân hàng và chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. Tăng cường rà soát, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động thẻ ngân hàng, từ đó xây dựng kế hoạch thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: internet)

Đối với các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục, quy định về hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước về việc giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó đặc biệt chú trọng nhận biết và xác minh thông tin khách hàng.

Đối với văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đề nghị tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo danh sách các đơn vị chấp nhận thẻ có độ rủi ro cao, thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ cho hoạt động không phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/tang-cuong-phong-chong-ngan-ngua-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-the-ngan-hang-a124063.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/tang-cuong-phong-chong-ngan-ngua-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-the-ngan-hang-a244867.html