Chỉ có 4,2% doanh nghiệp niêm yết công bố chính sách về bảo vệ môi trường

Vẫn còn nhiều doanh nghiệp niêm yết chưa quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Đây là kết quả khảo sát tại Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2020, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phối hợp với một số đơn vị thực hiện.

(Ảnh: Internet)

Theo kết quả khảo sát tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2020, cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp niêm yết chưa quan tâm đến yếu tố quản trị công ty và vấn đề bảo vệ môi trường.

Trong năm 2020, Ban tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết đã đưa thêm nhiều tiêu chí đánh giá ở mức độ cao hơn liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị công ty vào tiêu chí chấm giải.

Mặc dù kết quả chung không có sự tiến bộ vượt trội so với năm 2019, nhưng trên một số khía cạnh cụ thể, doanh nghiệp niêm yết Việt Nam đã có những nỗ lực để cải thiện. Đặc biệt là các quy định về thời hạn công bố thông tin và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tuân thủ khá tốt.

Đối với các tiêu chí mới được bổ sung, mức độ đáp ứng vẫn còn khiêm tốn. Điều này cho thấy việc nâng cao chuẩn mực quản trị công ty đặt ra các thách thức mới cho doanh nghiệp trong việc thực hiện một cách thực chất các hoạt động quản trị tốt bên cạnh các quy định luật pháp cơ bản.

Về mảng môi trường và xã hội, kết quả cho thấy chỉ 4,2% doanh nghiệp công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực trong việc đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp, sản xuất cung ứng dịch vụ.

Phần lớn các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam vẫn chỉ dừng ở mức tuân thủ ở mức cơ bản các quy định về công bố thông tin đánh giá tác động liên quan đến môi trường, xã hội và cộng đồng. Vấn đề bảo vệ môi trường chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức nâng hạng lên thị trường mới nổi và hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi với xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm, các doanh nghiệp Việt Nam muốn trụ vững và thu hút các nguồn lực mới cho tăng trưởng thì không thể đứng ngoài cuộc.

Ngoài những nỗ lực tạo nên những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực khẳng định giá trị của chính mình, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nâng cao ý thức, chủ động đầu tư nhiều hơn để vượt qua rào cản và nắm bắt cơ hội từ phát triển bền vững.

Cũng chính nhằm khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, HOSE đã chọn chủ đề “Doanh nghiệp niêm yết hướng đến phát triển bền vững” cho Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm nay và tổ chức đúng dịp hưởng ứng Ngày thế giới bảo tồn các loài hoang dã 4/12.

Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2020 đã vinh 40 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất ở 3 hạng mục: Doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất; Doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững tốt nhất và Doanh nghiệp có điểm quản trị công ty cao nhất.

Ngoài ra, ở mỗi hạng mục, Ban tổ chức cũng chọn 1 doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt bậc để trao giải “Tiến bộ vượt trội” nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc minh bạch thông tin.

Riêng ở hạng mục Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất, giải nhất được trao cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE: VNM); Công ty cổ phần Điện Gia Lai (HOSE: GEC) nhận giải báo cáo có sự tiến bộ vượt trội ở hạng mục này.

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: http://doanhnghiephoinhap.vn/chi-co-4-2-doanh-nghiep-niem-yet-cong-bo-chinh-sach-ve-bao-ve-moi-truong.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/chi-co-42-doanh-nghiep-niem-yet-cong-bo-chinh-sach-ve-bao-ve-moi-truong-a243254.html