Hội thảo khoa học về giảng dạy môn nguyên lý kế toán – kế toán thương mại

Ngày 30/09/2020 tại khoa Kế toán trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học về giảng dạy môn nguyên lý kế toán – kế toán thương mại cho sinh viên không thuộc ngàn h đào tạo kế toán. Hội thảo do PGS. TS Đặng Văn Thanh Chủ nhiệm khoa điều hành.

Hội thảo khoa học về giảng dạy môn nguyên lý kế toán – kế toán thương mại

Đến dự hội thảo Khoa học có PGS. TS Đặng Văn Thanh Chủ nhiệm Khoa Kế toán, PGS. TS Nguyễn Thức Minh Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí, PGS. TS Đoàn Thị Vân Anh Phó Trưởng khoa Kế toán Đại học Thương mại Hà Nội, cùng các thầy cô giáo của khoa Kế toán.

Hội thảo nhằm thống nhất nhận thức về môn học kế toán cho đối tượng là sinh viên thương mại du lịch không thuộc ngành kế toán và kiểm toán, đồng thời xác định nội dung kiến thức kế toán cần thiết và lựa chọn phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập phù hơp có thể ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kế toán không chỉ là một nghề, một ngành học mà còn là một khoa học quản lý, khoa học về tổ chức hệ thống thông tin kinh tế tài chính. Đối tượng của kế toán có thể không khác nhiều với đối tượng nghiên cứu của các ngành học kinh tế và quản lý kinh tế, nhưng kế toán kiểm toán phải có phương pháp nghiên cứu riêng, có nguyên tắc, chuẩn mực của ngành học, của nghề nghiệp. Sinh viên ngành kế toán, kiểm toán cần được trang bị các kiến thức cần thiết để sau khi ra trường có thể thực hiện các công việc kế toán, kiểm toán trong môi trường thực tế.

Trong chương trình đào tạo của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, học phần kế toán hiện đang giảng cho sinh viên ngành thương mại du lịch chỉ có hai tín chỉ, là học phần tích hợp có tên gọi là: nguyên lý kế toán – kế toán thương mại. Trên thực tế, đây đang là thách thức và khó khăn rất lớn cho giảng viên và rất trở ngại cho sinh viên khi học và thi hết học phần. Vấn đề đặt ra là, cần phải xác định cho đúng những kiến thức về kế toán mà sinh viên không thuộc ngành đào tạo kế toán cần được trang bị. Từ đó định hình nội dung môn học và lựa chọn phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập cho phù hợp, có hiệu quả.

Tại cuộc hội thảo, đã nghe 15 ý kiến tham luận, một số tham luận tiêu biểu như:

- Tham luận “Giảng dạy kế toán cho sinh viên ngành đào tạo không phải kế toán – nội dung và phương pháp” do PGS. TS Đặng Văn Thanh trình bày.

- Tham luận “Trao đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy môn nguyên lý kế toán – kế toán thương mại” do TS. Nguyễn Đăng Huy trình bày.

- Tham luận “Hoàn thiện nội dung và phương pháp giảng dạy môn học nguyên lý kế toán – kế toán thương mại” do TS. Đỗ Thị Phương trình bày.

Hội thảo được đánh giá là đã thành công và mang lại nhiều giá trị hữu ích cho người tham dự cũng như việc đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy tại các trường đại học trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.

Tin: Hạnh Trần
Ảnh: Đức Bình

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hoi-thao-khoa-hoc-ve-giang-day-mon-nguyen-ly-ke-toan-ke-toan-thuong-mai-a239895.html