Quảng Nam xem xét thu hồi dự án 1.500 tỷ của Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Quảng Nam sẽ xem xét, xử lý thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có kết luận liên quan đến việc rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng.

Phối cảnh dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát lại các căn cứ pháp lý để xem xét, xử lý thu hồi dự án theo đúng quy định, đánh giá tác động ảnh hưởng của việc thu hồi dự án và các vấn đề khác có liên quan; tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, thông qua để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư và đất đai của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư và các văn bản hiện hành có liên quan; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020 để xem xét, giải quyết các tồn tại, vướng mắc; trường hợp cần thiết đề xuất xử lý thu hồi dự án theo quy định.

Lý do thu hồi dự án là chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết về tiến độ.

Được biết, năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An, tại các xã Bình Minh, Bình Dương và Bình Đào (huyện Thăng Bình), dự án này có vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, trên diện tích 41ha, quy mô 12.000 học sinh/năm.

Tiến độ thực hiện dự án theo cam kết của nhà đầu tư là năm 2018 sẽ lập thủ tục đầu tư, năm 2019 khởi công xây dựng các khối đại học và cấp 3, đến tháng 6/2020 đưa dự án vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng vẫn không hoàn thành tiến độ dự án như cam kết.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/nguyen-do-nao-khien-quang-nam-xem-xet-thu-hoi-du-an-thanh-pho-giao-duc-quoc-te-nam-hoi-an-a329357.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/quang-nam-xem-xet-thu-hoi-du-an-1-500-ty-cua-tap-doan-nguyen-hoang-a235770.html