TP Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các Nghị định có hiệu lực từ 4/2020 của Chính phủ

(Pháp lý) - UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành liên quan và UBND các quận-huyện nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân về chính sách bảo hiếm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); đồng thời mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Từ tháng 4/2020: Áp dụng quy định mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ ban hành ngày 01/03/2020.

Theo đó, các cơ quan cần tăng cường phối hợp quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT; yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP; tham mưu UBND TP giao chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT hàng năm cho các quận, huyện; thực hiện thanh tra, kiếm tra và xử lý hoặc tham mưu xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…

Bảo hiểm xã hội mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động và xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Y tế được giao tăng cường thanh tra, kiếm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHYT; xử lý nghiêm các vi phạm trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT; thực hiện các chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của TP. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh cần cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người tham gia; chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế theo đúng quy định, tránh tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Ngoài ra, UBND các quận-huyện cũng cần đẩy mạnh truyền thông về những sai phạm phổ biến và những lợi ích khi tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của người lao động và người sử dụng lao động.

Theo Kế hoạch đến năm 2021, TPHCM phấn đấu đạt trên 54% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 52% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao phủ BHYT.

Để thu hút được nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, các bộ, ngành, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể các cấp theo chức năng của mình phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện với mục tiêu ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ của Nhà nước với quỹ BHXH tự nguyện hoặc hỗ trợ một số đối tượng khó khăn như người nghèo, người cận nghèo… để họ có khả năng tham gia BHXH tự nguyện.

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.
Theo đó, Điều 38, 39, 40 của Nghị định đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực BHXH. Cụ thể:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Hằng năm không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp theo quy định tại Khoản 7, Điều 23 của Luật BHXH; không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BH thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng BH thất nghiệp theo quy định; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức Công đoàn yêu cầu.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH.

4. Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Chậm đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp; đóng BHXH, BH thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng; đóng BHXH, BH thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp mà không phải là trốn đóng.

5. Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm sau đây: Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên quan đến việc hưởng BHXH, BH thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

8. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, BH thất nghiệp để trục lợi chế độ BHXH, BH thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ hưởng BHXH, BH thất nghiệp làm giả, làm sai lệch nội dung.

9. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không trả chế độ BH Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan BHXH chuyển đến.

10. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền hưởng BHXH bắt buộc của người lao động mà người sử dụng lao động đã chiếm dụng tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi chiếm dụng tiền hưởng BHXH bắt buộc của người lao động.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo với Trung tâm DVVL nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động, khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng; không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị đúng thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 102, Khoản 1 Điều 103, Khoản 1 Điều 110, Khoản 2 Điều 112 của Luật BHXH; không giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điều 47 của Luật An toàn vệ sinh lao động và Điều 55 của Luật BHXH đi khám giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa; không trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Luật BHXH.

12. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có một trong các hành vi sau đây: Tổ chức dạy nghề không đủ thời gian khóa học mà người lao động tham gia BH thất nghiệp đăng ký đối với mỗi người lao động vi phạm, nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng; thỏa thuận với cá nhân, tổ chức có liên quan để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề đối với mỗi trường hợp vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

13. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động mà có hành vi tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động không theo đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh Xuân

Link nội dung: https://phaply.net.vn/tp-ho-chi-minh-nang-cao-nhan-thuc-ve-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-va-cac-nghi-dinh-co-hieu-luc-tu-4-2020-cua-chinh-phu-a220815.html