Gỡ bỏ 8.900 gian hàng và 23.000 sản phẩm lợi dụng tăng giá trên sàn thương mại điện tử

Thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 59/TMĐT-QL của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) các sàn giao dịch thương mại điện tử đã chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật/bộ lọc, nhân sự kiểm duyệt… nhằm ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm lợi dụng dịch bệnh tăng giá gây mất ổn định thị trường.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, tính đến thời điểm ngày 2/3/2020, các Sàn đã rà soát tổng số trên 750.000 gian hàng và trên 2.759.000 sản phẩm; đã xử lý, gỡ bỏ gần 8.900 gian hàng với gần 23.000 sản phẩm vi phạm.

Sendo.vn, Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn, chotot.com…chủ động rà soát và xử lý các sản phẩm lợi dụng dịch bệnh tăng giá

Cụ thể, sàn Shopee.vn đã xử lý, gỡ bỏ gần 3.700 gian hàng và khoảng 4.800 sản phẩm khẩu trang/khẩu trang y tế và dung dịch/gel rửa tay khô.

Sàn Sendo.vn cũng đã xử lý, gỡ bỏ gần 3,100 gian hàng và gần 4,750 sản phẩm khẩu trang/khẩu trang y tế và dung dịch/gel rửa tay khô.

Trên một số sàn thương mại điện tử khác hiện đã xử lý, gỡ bỏ khoảng 2.000 gian hàng và khoảng 13.000 sản phẩm khẩu trang/khẩu trang y tế và dung dịch/gel rửa tay khô.

Theo congthuong.vn

Nguồn bài viết: https://congthuong.vn/go-bo-8900-gian-hang-va-23000-san-pham-loi-dung-tang-gia-tren-sa-n-thuong-mai-dien-tu-133436.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/go-bo-8-900-gian-hang-va-23-000-san-pham-loi-dung-tang-gia-tren-san-thuong-mai-dien-tu-a220577.html