Hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT tại Dự thảo Luật PPP

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT (xây dựng - chuyển giao).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.)

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT tại dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự thảo Luật PPP) trong quá trình tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (Quốc hội khóa XIV), hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai... bảo đảm đồng bộ với dự thảo Luật PPP về cơ chế, phương thức thanh toán dự án BT và cơ chế đấu giá, sử dụng tài sản công là đất đai để thanh toán hợp đồng BT.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của HoREA và đề xuất giải pháp tổng thể, đồng bộ để khắc phục các bất cập của các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản công cho phát triển hạ tầng, chống thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo đó, HoREA kiến nghị về việc giải quyết bất cập về việc chưa có khung pháp lý cụ thể để thực hiện quy định Nhà nước sử dụng "tiền thuộc ngân sách nhà nước" thanh toán Dự án BT cũng như thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ giữa quy định về khai thác "quỹ đất" để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất (theo Luật Đất đai); và quy định sử dụng "quỹ đất" để thanh toán dự án BT (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

Theo bizlive.vn

Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/hoan-thien-co-che-thanh-toan-du-an-bt-tai-du-thao-luat-ppp-3531037.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hoan-thien-co-che-thanh-toan-du-an-bt-tai-du-thao-luat-ppp-a215511.html