Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 16/09/2019 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng Đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội lần thứ hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh: "Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 cùng một số nội dung về công tác tổ chức, nhân sự của Hội, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ ba”.

Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương lần thứ hai, khóa XIII
Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương lần thứ hai, khóa XIII)

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; trình bày tờ trình về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba.

Theo đó, công tác Hội năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII vào tháng 9/ 2019 với sự có mặt của 328 đại biểu đại diện cho hơn 63.000 hội viên trên toàn quốc và hơn 100 đại biểu khách mời. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 114 ủy viên, bầu Ban Thường vụ gồm 25 ủy viên, bầu Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch khóa XIII. Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam sửa đổi năm 2019.

Đ/C Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến
Đ/C Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến)

Bên cạnh đó, Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 về việc tăng cường những giải pháp nhằm hỗ trợ phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới…

Cũng trong hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã báo cáo về công tác nhân sự và công tác qui hoạch cơ quan báo chí của Hội Luật gia Việt Nam.

Đ/C Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020…
Đ/C Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020…)

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ nhiều nội dung quan trọng đã được trình bày tại Hội nghị lần này. Phần lớn các đại biểu tán thành và thống nhất thông qua các nội dung nói trên. Các đại biểu đều nhất trí với báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba.

Kết thúc buổi làm việc, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã thảo luận và thông qua nghị quyết gồm 4 vấn đề:

Cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Giao Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ hoàn thiện Dự thảo trình Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ hai.

Đ/C Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) phát biểu ý kiến.
Đ/C Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) phát biểu ý kiến.)

Nhất trí với tờ trình về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba. Giao Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Nhất trí để đồng chí Lê Thị Kim Thanh thôi giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế; đồng ý chủ trương để làm quy trình bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế;

Nhất trí với báo cáo về công tác chuyển đổi cơ quan báo chí của Hội Luật gia Việt Nam. Giao Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ hoàn thiện các thủ tục trình Chủ tịch Hội ký ban hành.

Đinh chiến

 

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hoi-nghi-dang-doan-ban-thuong-vu-trung-uong-hoi-luat-gia-viet-nam-lan-thu-hai-khoa-xiii-nhiem-ky-2019-2024-a215163.html