Đại hội XIII Hội Luật gia Việt Nam: Phát huy thế mạnh, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới và hội nhập

Sáng 13/9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 đã khai mạc. Tạp chí Pháp lý xin giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

 Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại Đại hội
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại Đại hội)

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, Thành phố vì hoà bình, trong không khí cả nước vừa trọng thể kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thay mặt toàn thể đại biểu Đại hội, tôi xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về tham dự Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo Hà Nội và các địa phương, các đồng chí luật gia lão thành, nguyên là lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam qua các thời kỳ.

Xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các đại biểu đại diện cho giới luật gia cả nước đã về dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ khóa XII (2014 - 2019) vừa qua, có nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Ngày 17/7/2018, Ban Bí thư Trung ương đảng đã ra Thông báo kết luận số 50, chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 19, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Chỉ thị số 56, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08 ngày 24/5/2013 và Chỉ thị số 21 ngày 30/8/2019 về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ, Hội cũng đã được đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến làm việc và chỉ đạo công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đó của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vừa là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của các cấp Hội Luật gia, vừa là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với giới luật gia Việt Nam, cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12 đã đề ra.

Chúng ta rất vui mừng và tự hào bởi tất cả các lĩnh vực hoạt động của các cấp hội đều có một bước phát triển mới, vững chắc hơn, vị trí, vai trò của Hội được củng cố, phát triển, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng và đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội và điều kiện cho hoạt động của Hội trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thức rất rõ rằng bên cạnh những kết quả đạt được và những thuận lợi nhất định, trong tổ chức và hoạt động của Hội cũng còn nhiều hạn chế, phía trước còn có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, tại Đại hội này chúng ta cần tập trung trí tuệ, phân tích và làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ ra những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong tổ chức và hoạt động của

Hội trong nhiệm kỳ tới.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội)

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, chúng ta đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng trường trực Chính phủ; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong đó, các đồng chí đặc biệt lưu ý tính chính trị trong các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, Hội cần căn cứ vào đường lối, chủ trương chung của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc để xác định phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình cụ thể trong nhiệm kỳ, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong thời gian vừa qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và các cấp Hội Luật gia đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ chủ động xây dựng các báo cáo, văn kiện Đại hội và tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự để trình Đại hội.

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành hội, các chi hội trực thuộc Trung ương Hội đối với các dự thảo văn kiện Đại hội. Hoan nghênh các tổ chức hội đã tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ và tiến hành các hoạt động hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 theo đúng chương trình kế hoạch đề ra.

Nhân đây, Hội Luật gia Việt Nam xin chân thành cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức và nhiều cán bộ luật gia lão thành đã theo dõi, hỗ trợ Hội Luật gia trong quá trình chuẩn bị Đại hội và có những ý kiến đóng góp quý báu.

Kính thưa Đại hội!

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế đại hội, tập trung trí tuệ và đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội. Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2019-2024).

Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý, kính chúc các vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

PV

Link nội dung: https://phaply.net.vn/dai-hoi-xiii-hoi-luat-gia-viet-nam-phat-huy-the-manh-doan-ket-chu-dong-sang-tao-tiep-tuc-doi-moi-va-hoi-nhap-a212335.html