Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 3 dự thảo án lệ

Thực hiện công tác xây dựng và phát triển án lệ, trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, ngày 22/8, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức cuộc họp để thảo luận và thông qua 3 Quyết định giám đốc thẩm để phát triển thành án lệ.

Đến dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC; các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; đại diện lãnh đạo VKSNDTC; Bộ Tư pháp.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b, d khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18-6-2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học báo cáo Hội đồng Thẩm phán TANDTC về các quyết định đề xuất phát triển án lệ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp)

Theo đó, tại phiên giám đốc thẩm các ngày 16-7-2018, 25-9-2018, 15-10-2018, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thống nhất lựa chọn 3 Quyết định giám đốc thẩm để phát triển án lệ.

Trong phần thảo luận, các thành viên tham gia nhận thấy 3 dự thảo án lệ về cơ bản đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn án lệ được quy định tại Nghị quyết số 04/2019/NQ- HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành.

Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào phát biểu thảo luận
Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào phát biểu thảo luận)

 

 Đại diện lãnh đạo VKSNDTC; Bộ Tư pháp tham dự cuộc họp
Đại diện lãnh đạo VKSNDTC; Bộ Tư pháp tham dự cuộc họp)

Sau khi thảo luận, Hội đồng Thẩm phán TANDTC thống nhất lựa chọn 3 Quyết định giám đốc thẩm trên đảm bảo các tiêu chí để phát triển thành án lệ.

Các quyết định giám đốc thẩm phát triển thành án lệ bao gồm:

1. Quyết định giám đốc thẩm số 03/2018/HC-GĐT ngày 16-7-2018 về vụ án “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” tại Trà Vinh giữa người khởi kiện là bà Hồng Thị Lợi với người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

2. Quyết định giám đốc thẩm số 16/2018/HS-GĐT ngày 25-9-2018 về vụ án “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” đối với bị cáo Trần Văn Chuẩn tại Đắk Lắk.

3. Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018HS-GĐT ngày 15-10-2018 về vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo Lê Xuân Quốc tại thành phố Đà Nẵng.

 Phiên họp thông qua 03 án lệ của Hội đồng Thẩm phán TANDTC
Phiên họp thông qua 03 án lệ của Hội đồng Thẩm phán TANDTC)

 

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/hoi-dong-tham-phan-tandtc-thong-qua-3-du-thao-an-le-310282.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hoi-dong-tham-phan-tandtc-thong-qua-3-du-thao-an-le-a211651.html