Tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn

Hội luật gia Việt Nam vừa ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn, đồng thời Hội cũng có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về trách nhiệm của Viện trưởng Viện này.

Theo đó, ngày 9/5, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn.

Quyết định này nêu rõ tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn trong thời gian Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ theo quyết định số 76/QĐ-HLGVN ngày 9/5/2019 cho đến khi Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có kết luận.

 Tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn.
Tạm đình chỉ chức vụ Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn.)

Trước đó, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam cũng đã có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về trách nhiệm của Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu. Cụ thể, Đoàn sẽ kiểm tra một số nội dung: Trách nhiệm của ông Lê Hoàng Anh Tuấn về tổ chức và hoạt động của Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu từ khi được bổ nhiệm làm Viện trưởng đến nay; Việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Hội luật gia Việt Nam trong hoạt động đối nội và đối ngoại của Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu; Về tính pháp lý của các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hồ sơ cá nhân của ông Lê Hoàng Anh Tuấn; Một số vấn đề có liên quan khác mà dư luận phản ánh.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/tam-dinh-chi-chuc-vu-vien-truong-vien-phap-luat-kinh-doanh-va-dau-tu-chau-au-doi-voi-ong-le-hoang-anh-tuan-a433195.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/tam-dinh-chi-chuc-vu-vien-truong-vien-phap-luat-kinh-doanh-va-dau-tu-chau-au-doi-voi-ong-le-hoang-anh-tuan-a207942.html