Bế mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 19-4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.

3
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: "Tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng và hoàn thành chương trình đề ra, trong đó có điều chỉnh một số nội dung. Các cơ quan hữu quan đã chú trọng nâng cao chất lượng chuẩn bị tài liệu giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuận lợi hơn trong việc xem xét, quyết định những nội dung đề ra".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp, Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan căn cứ vào kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp thu hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo giám sát để gửi đến đại biểu Quốc hội, đồng thời hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết để ký ban hành. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy để gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 8-5-2019, kéo dài trong 3 ngày để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về những nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy.

Dự kiến, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 20-5, như vậy thời gian còn lại không nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ cùng các bộ, ngành phối hợp với các cơ quan của Quốc hội khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội bảo đảm chất lượng và tiến độ.

* Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Theo hanoimoi.com.vn

Nguồn bài viết: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/932627/be-mac-phien-hop-thu-33-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi

Link nội dung: https://phaply.net.vn/be-mac-phien-hop-thu-33-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-a207135.html