Xóa bỏ gần 98% dòng thuế vào năm thứ 11 tham gia CPTPP

Hơn 65% số dòng thuế nhập khẩu (NK) có thuế suất 0% ngay khi CPTPP có hiệu lực. Vào năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, sẽ có gần 98% dòng thuế được xoá bỏ.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ)

Đó là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu (XK) ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019 - 2022 vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện.

Về cam kết thuế NK trong CPTPP, Việt Nam cam kết xóa bỏ gần 100% số dòng thuế. Theo đó: 65,8% số dòng thuế có thuế suất 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 4 kể từ khi hiệp định có hiệu lực; 97,8% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 11 kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng còn lại cam kết xoá bỏ thuế NK với lộ trình xóa bỏ thuế tối đa vào năm thứ 16 hoặc theo hạn ngạch thuế quan.

Thuế suất ban hành trong Dự thảo Nghị định được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết theo lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam trong CPTPP. Lộ trình cắt giảm thuế quan trong Biểu thuế ban hành được áp dụng cho từng năm, từ 14/1/2019 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo báo Đầu tư

Nguồn bài viết: http://antt.vn/xoa-bo-gan-98-dong-thue-vao-nam-thu-11-tham-gia-cptpp-265473.htm

Link nội dung: https://phaply.net.vn/xoa-bo-gan-98-dong-thue-vao-nam-thu-11-tham-gia-cptpp-a203881.html