Ứng dụng tuyên truyền pháp luật bằng công nghệ thông tin sẽ đạt hiệu quả cao hơn

Đó là ý kiến đại biểu đưa ra tại Phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)Trung ương tổ chức sáng nay 23/1.

 

 Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp)

Công tác PBGDPL có chuyển biến đáng kể

Báo cáo kết quả năm qua, Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) Lê Vệ Quốc cho biết: Năm 2018 với sự quan tâm vào cuộc, phát huy vai trò của thành viên Hội đồng trong trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL tại Bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý; đưa công tác PBGDPL có sự chuyển biến đáng kể với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác này được triển khai, bắt kịp với xu thế phát triển, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh mới, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này; xác định rõ hơn trách nhiệm chủ trì triển khai, huy động sự quan tâm, bố trí, điều tiết nguồn lực triển khai công tác này tại bộ, ngành, địa phương.

Công tác phối hợp triển khai các hoạt động PBGDPL ngày càng chặt chẽ hơn, trách nhiệm được nâng lên thông qua việc ký kết triển khai các chương trình phối hợp, bước đầu huy động được các nguồn lực xã hội tham gia gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL mang lại nhiều kết quả tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; đưa công tác này triển khai đúng hướng. Hội đồng đã tư vấn kịp thời, bài bản, sâu rộng các văn bản pháp luật mới, quan trọng được Quốc hội khóa XIV thông qua như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng hành chính, Luật tiếp cận thông tin, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác này vẫn còn những hạn chế, tồn tại như Hội đồng PBGDPL Trung ương chưa tư vấn được các giải pháp có tính chiến lược cho công tác PBGDPL; nhất là các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn trong công tác PBGDPL; triển khai thực hiện các quy định của Luật PBGDPL như bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; xã hội hóa công tác PBGDPL; chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL...; Một số thành viên Hội đồng chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác PBGDPL; việc kiểm tra Hội đồng vẫn chưa được coi trọng (Nhiều đoàn kiểm tra, thành phần đoàn không đúng theo quy định).

Hội đồng địa phương một số nơi hoạt động còn hình thức, tư vấn về nội dung PBGDPL còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu cầu, chưa gắn với trách nhiệm học tập tìm hiểu pháp luật và hoạt động tập huấn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Một số hình thức PBGDPL chưa phù hợp với tính chất, đặc điểm của đối tượng đặc thù. Việc tuyên truyền, giải thích một số chính sách, quy định mới thiếu kịp thời...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ông Lê Vệ Quốc cho biết sẽ tập trung vào việc: Tư vấn, tham mưu hoặc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2019 sát với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung phổ biến nội dung, chính sách mới tại các Luật, Pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2018 và 2019; Những văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phổ biến các lĩnh vực pháp luật về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội;

Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách trong các dự thảo văn bản luật dự kiến trình Quốc hội thông qua năm 2019 theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật....

Góp ý vào dự thảo Báo cáo, đại diện các Bộ ngành Trung ương cho rằng, năm 2019 cần tập trung tuyên truyền mạnh hơn các điểm nóng mà dư luận quan tâm; tập trung vào các trường học, khu công nghiệp có nhiều công nhân lao động. Đặc biệt cần các biện pháp tuyên truyền bằng hình thức công nghệ thông tin, như vậy sẽ hiệu quả hơn các hình thức tuyên truyền hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho rằng, cần nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các nhà trường, là cơ sở pháp lý, triển khai sâu rộng. Xây dựng bộ tài liệu lồng ghép bộ môn về Luật PCTN. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến vừa chơi, thư giãn vừa cung cấp kiến thức bổ ích cho sinh viên.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Chiến cũng cho rằng: Các Bộ, ngành phải thực hiện một cách tự giác, tâm huyết. Thường xuyên gắn kết với các cơ quan, chủ động tuyên truyền PBGDPL cho người dân, không lệ thuộc vào kế hoạch. Qua thực tiễn, đối với đơn vị luật gia, luật sư, tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên tuyền PBGDPL.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Cần xây dựng riêng kế hoạch PBGDPL cho tổ chức công đoàn, theo hướng không chỉ cung cấp thông tin mà tăng cường ý thức chấp hành pháp luật như một thứ văn hóa của mỗi người, mỗi cơ quan. Cùng với đó, Ngày Pháp luật là hình thức biểu dương đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL. Ngoài ra, phải chuyên nghiệp trong tuyên truyền pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin. Tuyên truyền tại hội trường có bất cập là người chấp hành pháp luật thì thường đến nghe còn người không thì không đến nghe nên hiệu quả không cao.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/thoi-su/ung-dung-tuyen-truyen-phap-luat-bang-cong-nghe-thong-tin-se-dat-hieu-qua-cao-hon-284788.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/ung-dung-tuyen-truyen-phap-luat-bang-cong-nghe-thong-tin-se-dat-hieu-qua-cao-hon-a203755.html