Hội thảo "Những vấn đề cơ bản về hợp tác tư pháp quốc tế trong thu hồi tài sản do phạm tội mà có - Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam"

Ngày 13-12-2018, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Những vấn đề cơ bản về hợp tác tư pháp quốc tế trong thu hồi tài sản do phạm tội mà có - Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

 Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo)

Tham dự có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Khoa Luật - Đại học Quốc gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… cùng các chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực tư pháp; cán bộ, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và đại diện UNDP tại Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào một số vấn đề lớn như: Cơ chế hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có; khung pháp lý và thực trạng hợp tác tư pháp quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có tại Việt Nam; những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có ở Việt Nam; kinh nghiệm của một số nước trong hợp tác tư pháp quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có;…

Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá Báo cáo của Hội thảo đã nêu thực trạng, khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động thu hồi tài sản do phạm tội mà có tại Việt Nam và có những khuyến cáo, kiến nghị trọng tâm. Các ý kiến thảo luận, trao đổi tập trung làm rõ: Tầm quan trọng của hợp tác tư pháp trong thu hồi tài sản do phạm tội mà có, khó khăn của việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có bị tẩu tán ra nước ngoài; xây dựng khung pháp lý và các cơ chế hợp tác tư pháp quốc tế; chọn lọc, tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trong thực hiện các hiệp định hợp tác tư pháp quốc tế…

 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo)

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, thu hồi tài sản do phạm tội mà có trong nước đã khó, việc hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản phạm tội mà có liên quan đến yếu tố nước ngoài càng khó hơn. Đồng chí đánh giá: Nhóm tác giả đã có quá trình nghiên cứu nghiêm túc, các thông tin trong báo cáo có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, dưới nhiều góc độ, trong đó đặc biệt quan tâm hoàn thiện về mặt luật pháp, cơ chế, cũng như cách thức triển khai; linh hoạt trong các cách thức thu hồi tài sản do phạm tội mà có trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp Việt Nam. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến khả năng và yêu cầu trong việc tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài về thu hồi tài sản do phạm tội mà có thông qua hợp tác tư pháp quốc tế.

Qua hội thảo này, Ban Nội chính Trung ương cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, tâm huyết để tham mưu cho Đảng, Chính phủ Việt Nam rà soát, sửa đổi, bổ sung các bộ luật của Việt Nam cho phù hợp với chuẩn mực, luật pháp quốc tế, nhất là tương trợ tư pháp, thông qua các hiệp định tương trợ tư pháp quốc tế góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động hợp tác tư pháp quốc tế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có tại Việt Nam.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/tin-hoat-dong/201812/hoi-thao-nhung-van-de-co-ban-ve-hop-tac-tu-phap-quoc-te-trong-thu-hoi-tai-san-do-pham-toi-ma-co-kinh-nghiem-quoc-te-va-kien-nghi-cho-viet-nam-304840/

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hoi-thao-nhung-van-de-co-ban-ve-hop-tac-tu-phap-quoc-te-trong-thu-hoi-tai-san-do-pham-toi-ma-co-kinh-nghiem-quoc-te-va-kien-nghi-cho-viet-nam-a202026.html