Công bố Quyết định kiểm tra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chiều ngày 29-11-2018, thực hiện Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo đã có buổi công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công tác này tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 Quang cảnh buổi công bố Quyết định tại Tòa án nhân dân tối cao
Quang cảnh buổi công bố Quyết định tại Tòa án nhân dân tối cao)

Thành phần Đoàn công tác số 1 có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bộ Tư pháp; Bộ Công an; Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

Làm việc với Đoàn công tác số 1, về phía Tòa án nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các đồng chí trong Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đồng chí trong Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo các vụ, cục chức năng của Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 Quang cảnh buổi công bố Quyết định tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quang cảnh buổi công bố Quyết định tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Mục đích và ý nghĩa của đợt kiểm tra lần này của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác, qua đó có biện pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong thời gian tới. Cũng thông qua công tác kiểm tra và thực tiễn công tác thu hồi tài sản để phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong cơ chế, chính sách về thu hồi tài sản, từ đó đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thể chế, chính sách cho phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, bảo đảm thực thi công lý, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho Nhà nước và nhân dân.

 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra)

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đúng thời hạn yêu cầu, nội dung báo cáo sát đề cương, cơ bản nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề ra một số giải pháp trọng tâm phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

 Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận tại Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận tại Tòa án nhân dân tối cao)

Trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế qua hoạt động xét xử của ngành Tòa án ngày càng được quan tâm, những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Viện kiểm sát các cấp cũng đã chú trọng trong áp dụng kê biên, phong tỏa tài khoản để đảm bảo công tác thu hồi tài sản trong các vụ án với số tiền phải thu hồi ngày càng lớn, các cơ quan chức năng chủ động phối hợp thu hồi đạt tỷ lệ cao, trong đó nhiều vụ thu được số tài sản rất lớn, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn; những tài liệu, hồ sơ vụ án, những vấn đề Đoàn yêu cầu giải trình thêm cần được các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm cho công tác kiểm tra đạt kết quả.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/201811/cong-bo-quyet-dinh-kiem-tra-cong-tac-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-tai-ban-can-su-dang-toa-an-nhan-dan-toi-cao-va-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-304786/

 

Link nội dung: https://phaply.net.vn/cong-bo-quyet-dinh-kiem-tra-cong-tac-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-tai-ban-can-su-dang-toa-an-nhan-dan-toi-cao-va-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-a201429.html