Khởi động dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam

Chiều nay, 12/10, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khởi động Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam”. Đây là dự án nhằm giúp các nhóm đối tượng yếu thế dễ dàng tiếp cận hệ thống tư pháp, pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi lễ cho biết: Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ có mục tiêu tăng cường xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn, dự án hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo.

4

Dự án được triển khai bao gồm hai phần cho các cơ quan, tổ chức và người dân. Trong đó, một phần dự án tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực của một số cơ quan, tổ chức tại Việt Nam; Bên cạnh đó, hỗ trợ cho các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho công dân Việt Nam.

Các cơ quan tham gia thực hiện dự án gồm Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TANDTC, Viện KSNDTC, Hội Luật gia Việt Nam, Liên Đoàn luật sư Việt Nam và một số Bộ ngành địa phương.

Dự án sẽ tăng cường tiếp cận các hình thức tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa đối với các vụ việc dân sự và hình sự; Hoàn thiện khung pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành về tăng cường khả năng thực hiện quyền và tiếp cận công lý, phù hợp với Hiến pháp 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Tăng cường liêm chính, minh bạch trong ngành tư pháp. Đồng thờ nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về quyền và cách thức thực hiện các quyền phù hợp với quyền phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Định hướng và kế hoạch thực hiện toàn bộ các hoạt động của Dự án sẽ được Ban chỉ đạo dự án gồm lãnh đạo Bộ tư pháp và Đại sứ- Trưởng phái đoàn liên minh Châu Âu tại Việt Nam là đồng trưởng ban và các thành viên đại diện các cơ quan Việt Nam, UNDP xem xét quyết định theo nguyên tắc đồng thuận.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/thoi-su/khoi-dong-du-an-tang-cuong-phap-luat-va-tu-phap-tai-viet-nam-271702.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/khoi-dong-du-tang-cuong-phap-luat-va-tu-phap-tai-viet-nam-a198981.html