Cách chức hơn 70 người vì vi phạm quản lý ngân sách

Đối với cá nhân, năm 2016 có 428 người bị đề nghị xử lý, đã xử lý 392 người, chưa xử lý 23 người.

1
Sáng 2-4, Chính phủ đã nghe báo cáo riêng của Bộ Nội vụ về kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước từ năm 2014 đến 2016.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho hay: Theo báo cáo của 45/46 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 59/63 địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2014, có 640 tổ chức được thanh tra, kiểm toán; đã xử lý theo kết luận thanh tra, kiểm toán 545 tổ chức; có 31 tổ chức chưa xử lý.

Kết luận của thanh tra và kiểm toán đối với các tổ chức được kiểm tra, thanh tra là thu hồi số tiền phải nộp ngân sách do chi sai chế độ. Hình thức kỷ luật đối với các tổ chức là kiểm điểm nghiêm khắc tập thể làm sai nguyên tắc, một số tổ chức chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Đối với cá nhân, năm 2014 có 1.075 cá nhân bị đề nghị xử lý, đã xử lý được 1.016 người. Đáng chú ý trong số này có 47 người bị buộc thôi việc, 71 người bị cách chức, bảy người bị giáng chức, 12 người bị tù giam, 11 người bị chuyển sang cơ quan điều tra, 11 người bị khai trừ khỏi Đảng. Số còn lại được xử lý theo hình thức cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm nghiêm khắc.

Cũng theo Bộ Nội vụ, tính đến ngày 29-3-2018, Bộ Nội vụ cập nhật kết quả báo cáo của 44/46 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2015. Theo đó, năm 2015 có 722 tổ chức được thanh tra, kiểm toán, đã xử lý theo kết luận được 631 tổ chức.

Đối với cá nhân, năm 2015 có 1.126 cá nhân bị đề nghị xử lý, trong đó đã xử lý được 1.061 cá nhân, có 20 cá nhân chưa bị xử lý. Đáng chú ý đã buộc thôi việc 14 người, cách chức 30 người, giáng chức bốn người, cảnh cáo 104 người, khiển trách 149 người, 24 người bị chuyển sang cơ quan điều tra và xử lý hình sự. Số còn lại được xử lý theo hình thức kiểm điểm nghiêm khắc.

Cũng theo Bộ Nội vụ, tính đến 29-3-2018, Bộ Nội vụ mới nhận được báo cáo của 7/46 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 25/63 địa phương về việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2016. Theo đó, số tổ chức được thanh tra, kiểm toán là 368 tổ chức, số đã xử lý theo kết luận là 314 tổ chức, số chưa xử lý là 12.

Đối với cá nhân, năm 2016 có 428 người bị đề nghị xử lý, đã xử lý 392 người, chưa xử lý 23 người.

“Số chưa thực hiện là các trường hợp đang chờ quyết định xử lý kỷ luật của tổ chức, chuyển sang cơ quan điều tra để truy tố, cơ quan cảnh sát bắt tạm giam hoặc đang trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi” - báo cáo của Bộ Nội vụ cho hay.

Theo Bộ Nội vụ, Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg đã quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương và các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, định kỳ cuối năm tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xử lý kỷ luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hằng năm. Tuy nhiên, việc chấp hành của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương và một số tỉnh, TP trực thuộc trung ương chưa nghiêm.

Bộ Nội vụ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương giao cho bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ; ở các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đề nghị giao cho Sở Nội vụ thực hiện nghiêm việc tổng hợp báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính-ngân sách của cơ quan, đơn vị và địa phương gửi báo cáo về Bộ Nội vụ theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Chỉ thị 33.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng kiến nghị việc thực hiện báo cáo Chỉ thị 33 cần xem xét đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo PLO

Link nội dung: https://phaply.net.vn/cach-chuc-hon-70-nguoi-vi-vi-pham-quan-ly-ngan-sach-a192003.html