Sẽ thí điểm đổi mới hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22 UBTVQH

Tại phiên họp thứ 22, UBTVQH dự kiến thực hiện thí điểm chất vấn thành viên Chính phủ theo hướng "chất vấn và trả lời chất vấn ngay".

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, tại phiên họp thứ 22 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 - 16/3/2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian 1 ngày để tổ chức phiên chất vấn với 2 thành viên Chính phủ theo hướng thực hiện thí điểm “Chất vấn và trả lời chất vấn ngay”.

Cụ thể, Đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/1 lần. Người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu không quá 3 phút/1 lần. Việc thí điểm này sẽ là cơ sở, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 sắp tới.

Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc họp về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22.
Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc họp về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22.)

Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục thực hiện nội dung như: người bị chất vấn không trình bày báo cáo, có thể phát biểu về vấn đề chất vấn không quá 5 phút trước khi Đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi, giám sát; truyền hình trực tuyến với sự tham gia của các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương và đại biểu Quốc hội tại 63 Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Để chuẩn bị Phiên họp thứ 22 và 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.

Cụ thể, đối với Phiên họp thứ 22 (từ ngày 12 - 16/3/2018), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Cảnh sát biển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về một số nội dung dự thảo Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Bộ trưởng Bộ Công thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật Cạnh tranh.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Quản lý phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Đối với Phiên họp thứ 23 (từ ngày 10 - 18/4/2018), Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị Báo cáo (lần 2) về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị - hành chính kinh tế đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình về dự án Luật Đặc xá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa Nhà nước giai đoạn 2011-2016"; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về các đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Chăn nuôi; Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Trồng trọt.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị.

Theo VOV

Link nội dung: https://phaply.net.vn/se-thi-diem-doi-moi-hoat-dong-chat-van-tai-phien-hop-thu-22-ubtvqh-a190523.html