Hội Luật gia tỉnh Bình Định: Tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

(Pháp lý) – Sáng 19/1, Hội Luật gia tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và bàn triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh, đông đảo lãnh đạo, hội viên Hội Luật gia của 11 huyện, thành phố trong tỉnh và hội viên các Chi hội thuộc các cơ quan…

 Hội LG tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017
Hội LG tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017)

Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2017, do Luật gia Trương Đình Hy thay mặt Thường trực BCH Hội Luật gia tỉnh trình bày, cho biết: Thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Định, Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm qua Ban Thường vụ Tỉnh hội đã bám sát chủ trương, quan điểm của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc tăng cường công tác xây dựng và phát triển Hội. Theo đó, trong năm phát triển được 13 chi hội và kết nạp mới 179 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 2.069 hội viên; tất cả các Hội LG các huyện, thành phố, chi hội trực thuộc đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ, kiện toàn củng cố tổ chức và nhân sự đảm bảo đảm đương tốt nhiệm vụ.

Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức trên 80 đợt phổ biến giáo dục pháp luật, với trên 95.000 lượt người tham dự, trong đó 100% điểm dân cư thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số… được hưởng lợi. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục VIII – Bộ Công an với Hội LG Việt Nam, Hội LG tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an), trong năm qua Thường trực Tỉnh hội đã phối hợp với các ngành trong tỉnh tổ chức 02 đợt phổ biến GDPL, báo cáo 04 buổi cho hàng ngàn phạm nhân đang thụ án tại Trại giam. Thường trực Hội LG 2 cấp và hội viên các Chi hội có chức năng đã phối hợp tiếp 2.297 lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân; tiếp nhận 2.361 đơn thư, văn bản liên quan đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh theo đó tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 86 quyết định giải quyết khiếu nại, 27 thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại và trên 1.868 văn bản các loại trả lời cho công dân.

Cán bộ, hội viên Chi hội LG Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luât, trợ giúp pháp lý cho trên 2.200 lượt công dân đến khiếu nại UBND tỉnh, trong đó có 42 đoàn đông người, có nội dung khiếu nại phức tạp. Trên lĩnh vực bảo vệ và quản lý rừng, các hội viên Chi hội LG Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức 306 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật cho 38.709 lượt người dân tham dự, tổ chức cho 1.918 hộ, gia đình, cá nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Hội viên các Chi hội thuộc các ngành Nội chính trong quá trình tham gia các hoạt động tố tụng luôn có trách nhiệm cao, chưa để xảy ra tình trạng oan sai, khiếu kiện… Ngoài ra, các hội viên trong lĩnh vực công tác này còn tham gia tích cực trong việc nghiên cứu, kiểm tra nghiệp vụ 101 hồ sơ vụ án các loại và 54 hồ sơ án phạt tù trên tổng số 2.169 bản án, tổ chức 05 phiên tòa giả định chuyên về ATGT và phòng chống ma túy học đường, bạo lực học đường…

Các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 140 đợt trợ giúp pháp lý (TGPL) lưu động, 105 buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật cho trên 15.497 lượt người tham dự; thực hiện TGPL cho 3.105 vụ việc, trong đó có 450 vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng. Các chi hội cơ sở đã thực hiện hòa giải trên 1.250 vụ việc, trong đó hòa giải thành trên 75%... Nhờ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn – xã hội ở địa phương.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Hội LG tỉnh nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Tăng cường mối quan hệ với các thành viên của Mặt trận trong các họat động của Hội. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương hướng về cơ sở…”.

Với những kết quả đã đạt được, Trung ương Hội LG Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 19 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động công tác Hội LG tỉnh trong năm 2017.

M.T

Link nội dung: https://phaply.net.vn/hoi-luat-gia-tinh-binh-dinh-tong-ket-cong-tac-hoi-nam-2017-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2018-a189239.html