Đấu tranh chống tham nhũng phù hợp với pháp luật quốc tế

Ngày 15-01 đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp, nhằm ngăn ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trên nguyên tắc bình đẳng, hữu nghị, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp, tập quán mỗi nước và pháp luật quốc tế.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan gồm 7 điều với 7 nội dung hết sức quan trọng. Lễ ký kết là sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với hai cơ quan. Đây cũng là sự kiện nổi bật đầu tiên trong hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ năm 2018.

 Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái và ông Charles Duchaine, Thẩm phán, Giám đốc Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp ký kết bản ghi nhớ hợp tác
Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái và ông Charles Duchaine, Thẩm phán, Giám đốc Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp ký kết bản ghi nhớ hợp tác)

Bản ghi nhớ hợp tác đặt nền móng cho quan hệ hợp tác song phương giữa hai cơ quan. Theo đó, cơ quan hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin, tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng (trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật do luật pháp của mỗi bên quy định); trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện những hành vi tham nhũng và phương thức hoạt động của những đối tượng có hành vi tham nhũng.

Hai cơ quan sẽ tổ chức, tham dự các diễn đàn, hội thảo, hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng; trao đổi thông tin về giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chống tham nhũng, bao gồm các chiến dịch truyền thông và tăng cường liêm chính, cũng như tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động phòng, chống tham nhũng …

Sau Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác, chủ trì tọa đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp, người đứng đầu cơ quan Thanh tra Chính phủ hi vọng, hai cơ quan sẽ thúc đẩy hợp tác, thực hiện tốt các điều khoản đã ký kết, để hoạt động của hai cơ quan ngày càng hiệu quả, giúp cho Nhà nước của hai nước thực hiện tốt chức năng, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo Noichinh

Link nội dung: https://phaply.net.vn/dau-tranh-chong-tham-nhung-phu-hop-voi-phap-luat-quoc-te-a189210.html