Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm nhiều lãnh đạo ở Đà Nẵng, Thanh Hoá

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị TP. Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Đối với UBND tỉnh Thanh Hoá, Thanh tra Chính phủ cũng đã đề nghị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm một số tập thể, cá nhân...

 Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND TP. Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với một số lãnh đạo các sở như Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo...
Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND TP. Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với một số lãnh đạo các sở như Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo...)

Giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước tại Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công Thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể đối với Bộ Giáo dục và đào tạo, kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Công tác xây dựng và rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ngoài ra, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Bộ này còn thiếu sót khi chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học trong đó có mạng lưới các trường sư phạm; chế độ ưu đãi với giảng viên, nhà giáo còn chậm.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết về biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các địa phương tồn tại việc giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng với quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Nội vụ, không đúng và đủ theo quy định về định mức số lượng người làm việc đối với từng cấp học.

Bộ Giáo dục và đào tạo cũng chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác thanh kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Còn đối với Bộ Công Thương, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết: Bộ chưa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Một số đơn vị của Bộ Công Thương, trong công tác cán bộ có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh, thực hiện công khai không đúng quy định.

Đối với 9 tỉnh, thành phố được thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng cho biết có tình trạng bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện không được quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Nội vụ cấp huyện không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp trong công tác cán bộ.

Kiểm điểm trách nhiệm một loạt lãnh đạo

Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND TP. Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và 2016-2021 do không tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

UBND TP. Đà Nẵng cũng được đề nghị sớm chấn chỉnh Chủ tịch UBND các quận, huyện trong việc hợp đồng với giáo viên chưa đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chưa đúng quy định.

Đà Nẵng cũng phải chấn chỉnh công tác biệt phái công chức đối với UBND các quận, huyện. Điều chuyển viên chức hết thời gian biệt phái về đơn vị cũ công tác nhằm bảo đảm các chế độ đối với viên chức.

Đối với UBND tỉnh Thanh Hoá, Thanh tra Chính phủ đề nghị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi chưa phát hiện kịp thời việc trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, hợp đồng lao động tại các đơn vị cấp huyện. Để trong thời gian dài, từ trước năm 2011 đến năm 2015, các đơn vị cấp huyện bổ nhiệm thừa số lượng lớn cán bộ quản lý trường học, hợp đồng giáo viên thừa nhiều so với chỉ tiêu được giao...

Đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi không kịp sửa đổi, thay thế Quyết định số 685 về quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy. Ngoài ra Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị kiểm điểm UBND tỉnh Thanh Hoá kiểm điểm Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Chủ tịch Thành phố Thanh Hoá trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn.

Theo Bizlive

Link nội dung: https://phaply.net.vn/thanh-tra-chinh-phu-de-nghi-kiem-diem-nhieu-lanh-dao-o-da-nang-thanh-hoa-a189128.html