Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tư pháp

Năm 2017, công tác thanh tra, nhất là trong các lĩnh vực công tác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như bán đấu giá tài sản, công chứng, luật sư, hộ tịch được Bộ Tư pháp, các địa phương triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, răn đe và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

 Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân
Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân)

Bộ Tư pháp đã tiến hành 71 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất để giải quyết khiếu nại, tố cáo (tăng hơn 2 lần so với năm 2016); đã ban hành 09 Quyết định thu hồi tiền với tổng số tiền thu hồi là trên 141 triệu đồng và ban hành 42 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 290 triệu đồng. Thanh tra các Sở Tư pháp đã tiến hành 414 các cuộc thanh tra, kiểm tra và 48 cuộc kiểm tra sau thanh tra, qua đó đã ban hành 182 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 1 tỷ 150 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Bộ Tư pháp được Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá là một trong ba Bộ thực hiện nghiêm túc nhất việc công khai lịch tiếp công dân theo quy định. Bộ đã tiếp 388 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (tăng 9,5% so với năm 2016), trong đó, Lãnh đạo Bộ đã tiếp 28 lượt công dân. Thanh tra các Sở Tư pháp đã tiếp 716 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Một số Sở Tư pháp đã tiếp số lượng công dân lớn như: Hà Nội (168); Bình Phước (49), Vĩnh Phúc (45); Bà Rịa - Vũng Tàu (45)... Một số Sở không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như: Sóc Trăng, Điện Biên, Quảng Trị, Lào Cai, Lạng Sơn.

Bộ Tư pháp đã tiếp nhận, xử lý 2.184 đơn khiếu nại, tố cáo (tăng 23,35% so với năm 2016), trong đó có 785 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (riêng lĩnh vực thi hành án dân sự có 547 đơn, chiếm 69%). Thanh tra các Sở Tư pháp đã tiếp nhận 1.917 đơn, trong đó có 286 đơn thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, kết quả công tác thanh tra của Ngành còn khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong một số trường hợp, chưa bảo đảm về tiến độ. Việc chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại một số vụ việc còn chưa nghiêm.

Năm 2018, ngành Tư pháp sẽ phát huy hơn nữa vai trò của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ triệt để các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc từ năm 2017 chuyển sang và phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ việc mới phát sinh trong năm 2018.

Theo Noichinh

Link nội dung: https://phaply.net.vn/ket-qua-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-cua-nganh-tu-phap-a189034.html