Thông báo đấu giá: Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý như sau:

1

1. Tài sản bán đấu giá: Lô vật tư thiết bị là cáp viễn thông thu hồi, tồn kho, hư hỏng, không sử dụng được (theo Quyết định số /QĐ-VNPTLC-KHKT ngày /6/2017).

Giá khởi điểm: 2.997.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm các khoản lệ phí và các nghĩa vụ thuế khác có liên quan đến thanh lý tài sản, chi phí tháo dỡ bốc xếp, vận chuyển tài sản (nếu có).
+ Tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm
+ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý

2. Vị trí tài sản: Viễn thông Lào Cai; Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng đạo, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 29/6/2017 đến 16 giờ ngày 07/7/2017 tại Công ty CP dịch vụ đấu giá Việt Nam.

4. Thời gian nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/6/2017 đến 16 giờ ngày 07/7/2017 tại Công ty CP dịch vụ đấu giá Việt Nam.

5. Địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước: Số 71/125 phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

6. Thời gian bán đấu giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 11/7/2017.

7. Địa điểm bán đấu giá: Viễn thông Lào Cai; Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng đạo, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam; Địa chỉ: Số 71/125 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 043.2121723.

PV

Link nội dung: https://phaply.net.vn/thong-bao-dau-gia-cong-ty-co-phan-dich-vu-dau-gia-viet-nam-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san-thanh-ly-a168987.html