Thanh tra việc sử dụng vốn ngân sách, vốn vay của Hải Phòng

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của UBND TP. Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, vốn vay giai đoạn 2010-2017.

29

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, vốn vay của UBND TP. Hải Phòng.

Theo quyết định số 1266/QĐ-TTCP, ngày 25/05/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của UBND TP Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, vốn vay (giai đoạn 2010-2017).

Thời kỳ thanh tra từ năm 2010 đến năm 2017; thời hạn thanh tra là 70 ngày (không tính ngày lễ, ngày nghỉ). Đoàn thanh tra có 8 thành viên do ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Cục trưởng Cục 1- Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu đoàn thanh tra giữ đúng nguyên tắc, đúng luật trong quá trình thanh tra, đảm bảo thanh tra đúng thời hạn và đạt hiệu quả cao.

Theo Bizlive

Link nội dung: https://phaply.net.vn/thanh-tra-viec-su-dung-von-ngan-sach-von-vay-cua-hai-phong-a166206.html