Thêm 1 sĩ quan Việt Nam gia nhập lực lượng giữ hòa bình thế giới

Đại úy Nguyễn Quốc Khánh sẽ nhận nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu Phân tích Thông tin Tình báo tại Phái bộ này. Đây là một vị trí mới đối với các sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ).

 

 Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao quyết định của Chủ tịch nước cho Đại úy Nguyễn Quốc Khánh.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao quyết định của Chủ tịch nước cho Đại úy Nguyễn Quốc Khánh.)

Ngày 20/4, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho Đại úy Nguyễn Quốc Khánh công tác tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hòa Trung Phi.

Theo đó, Đại úy Nguyễn Quốc Khánh sẽ nhận nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu Phân tích Thông tin Tình báo tại Phái bộ này. Đây là một vị trí mới đối với các sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị để đại úy Nguyễn Quốc Khánh đi làm nhiệm vụ.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đề nghị các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại; luôn giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ.

Đại úy Nguyễn Quốc Khánh là sĩ quan thứ 16 của Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Theo Bao Phapluat

Link nội dung: https://phaply.net.vn/them-1-si-quan-viet-nam-gia-nhap-luc-luong-giu-hoa-binh-the-gioi-a163842.html