Agribank cùng ngành Ngân hàng góp phần phát triển kinh tế Quảng Nam

Tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Nam năm 2017 diễn ra mới đây ngày 26/3/2017, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ngành…, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh đã trao Hợp đồng cấp tín dụng tài trợ vốn lưu động đối với Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai, thể hiện cam kết Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Ngay tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Nam, các TCTD đã trao thỏa thuận tài trợ vốn cho các DN đầu tư vào Quảng Nam. 06 NHTM đã cam kết tài trợ hơn 26 nghìn tỷ đồng cho 10 dự án phát triển KT-XH của địa phương, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực trọng điểm như du lịch, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, phát triển Khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, bệnh viện... Thay mặt Agribank, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trịnh Ngọc Khánh đã trao Hợp đồng cấp tín dụng tài trợ vốn lưu động đối với Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai với tổng hạn mức cấp tín dụng cam kết là 600 tỷ đồng.

[caption id="attachment_162848" align="aligncenter" width="516"]Chủ tịch HĐTV Agribank Trịnh Ngọc Khánh tham dự Hội nghị  xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017 và trao hợp đồng cấp tín dụng tài trợ vốn lưu động đối với Công ty CP Kính nổi Chu Lai Chủ tịch HĐTV Agribank Trịnh Ngọc Khánh tham dự Hội nghị
xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017 và trao hợp đồng cấp tín dụng
tài trợ vốn lưu động đối với Công ty CP Kính nổi Chu Lai[/caption]

Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cho thấy, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng TCTD trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến 28/02/2017 ước đạt 38.268 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,62% so với toàn quốc, tăng 3,93% so với tháng trước. Trong đó, chủ yếu là huy động vốn bằng VNĐ ước đạt 37.718 tỷ đồng, chiếm 98,56% tổng huy động vốn, tăng 4,14% so với tháng trước.

Dư nợ tín dụng của các TCTD trên địa bàn đến 28/02/2017 ước đạt 46.031,83 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,82% so với toàn quốc, tăng 1,51% so với tháng trước. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VNĐ chiếm 91,76% tổng dư nợ cho vay; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 52,18% tổng dư nợ cho vay. Về chất lượng tín dụng, ước đến cuối tháng 2/2017, nợ xấu ở mức 332,68 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,72% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Riêng đối với hoạt động cho vay phục vụ phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ ngày 09/6/2015 của Chính phủ đến hết tháng 2/2017 ước đạt 7.880 tỷ đồng, chiếm 17,12% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Cho vay xuất khẩu ước đạt 379,47 tỷ đồng, chiếm 0,82% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn, tăng 5,7% so với đầu năm.

Đối với chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới, dư nợ ước đạt 7.378 tỷ đồng, chiếm 16,03% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 23,12% tổng dư nợ cho vay nông thôn mới, dư nợ trung dài hạn chiếm 76,88%. Trong đó, dư nợ cho vay nông thôn mới của Agribank chiếm 19,22% thị phần dư nợ toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này.

Với chương trình cho vay đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tính đến thời điểm hiện tại, đã ký kết 60 hợp đồng tín dụng với tổng giá trị cam kết đầu tư là 666,45 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân đạt 607,36 tỷ đồng (dư nợ hiện còn 606 tỷ đồng). Cụ thể, BIDV Quảng Nam đã giải ngân 190,294 tỷ đồng (với 16 chủ tàu), Vietinbank Quảng Nam giải ngân được 5,5 tỷ đồng của 01 hợp đồng; BIDV Hội An giải ngân 23,85 tỷ đồng (02 tàu). Riêng Agribank chi nhánh Quảng Nam đã giải ngân 387,721 tỷ đồng (với 41 chủ tàu), nhiều nhất trong hệ thống NHTM triển khai chương trình này.

Có thể nói, thông qua triển khai nhiều giải pháp về hỗ trợ lãi suất, tín dụng, ngoại hối, chương trình kết nối doanh nghiệp – ngân hàng, kịp thời nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn, Agribank đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân, trang trại, ngư dân Quảng Nam có điều kiện mở rộng, phát triển sản xuất, đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của khu vực, từ đó góp phần thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương. Agribank đã thực hiện tốt chức năng là kênh dẫn vốn của nền kinh tế, nỗ lực cùng Quảng Nam vượt qua khó khăn của những ngày đầu thành lập, từng bước đi lên và tạo bước đột phá trong mọi hoạt động với những kết quả ấn tượng.

Theo Agribank

Link nội dung: https://phaply.net.vn/agribank-cung-nganh-ngan-hang-gop-phan-phat-trien-kinh-te-quang-nam-a162847.html